Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

En advokat kan rådgive dig om juridiske spørgsmål. Advokater kan også føre en retssag for dig.

Advokater er uddannet til at rådgive om juridiske spørgsmål og til at føre sager ved domstolene. Nogle advokater har specialiseret sig inden for særlige retsområder.

Hvad kan en advokat kræve i salær?

Det er den enkelte advokat, der fastsætter salæret for sit arbejde. En advokat må dog kun kræve et rimeligt salær.

Ved vurderingen af, hvad der er rimeligt, skal der bl.a. tages hensyn til arbejdets art og omfang.

Kan jeg få hjælp til at betale advokaten salær?

Du har ret til at få gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning af en advokat hos Advokatvagten (skal oprettes af advokaterne).

Du kan også få videregående offentlig retshjælp, hvis du lever op til nogle økonomiske betingelser.

Hvis du opfylder en række krav, kan du få fri proces. Det betyder, at staten betaler dine udgifter i forbindelse med retssagen.

Beskikkelse af forsvarer 
I de fleste straffesager kan du få beskikket en forsvarer. Når forsvareren er beskikket, betaler staten forsvarerens salær i første omgang. Hvis retten finder den tiltalte skyldig, er udgangspunktet, at den pågældende skal erstatte statskassen udgiften til forsvarerens salær.

 

Sidst opdateret: 05. maj 2021