Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser.

Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser.

Aktindsigt betyder bl.a., at man i både straffesager og civile sager har mulighed for at gennemse en doms konklusion, hvis man anmoder om det. Det skal man gøre ved at henvende sig til retten inden en uge efter, at dommen er afsagt.

Derudover kan man få udleveret kopi af domme, kendelser og beslutninger om sagsomkostninger i civile sager.

Parterne i en sag kan normalt få udskrifter af dombog, retsbog og af de bilag, der er fremlagt i sagen.

Her kan du læse mere om hovedreglerne for aktindsigt, og om hvordan du konkret søger om aktindsigt. Bemærk, at der i teksten henvises til den paragrafferne i den danske retsplejelov. Reglerne om aktindsigt i retsplejeloven i Danmark og på Færøerne er ens, men paragrafferne har forskellige numre. På Færøerne findes reglerne om aktindsigt i retsplejeloven i kapitel 6.

Sidst opdateret: 30. august 2022