Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Her kan du læse om forkyndelser

Indkaldelser og andre vigtige beskeder forkyndes til dem, der skal have beskederne, så retten er sikker på, at beskederne er modtaget. Forkyndelse kan ske på forskellige måder.

Det er den enkelte ret, der beslutter, hvordan den forkynder stævninger, indkaldelser og andre vigtige beskeder.

Der er forskellige metoder til forkyndelse. Alle forkyndelsesmetoder er lige gode, gyldige og lovlige.

 

Brevforkyndelse

Retten sender sin meddelelse med fysisk brevpost. Modtageren skal underskrive et særligt bevis på, at han eller hun har modtaget meddelelsen. Beviset skal sendes til retten, og først da er meddelelsen forkyndt.

Telefonforkyndelse

Retten ringer til den person, der skal have forkyndt en meddelelse. Han eller hun skal også have meddelelsen på skrift. Efter samtalen sender retten en bekræftelse på, at der er sket telefonisk forkyndelse

Stævningsmandsforkyndelse

Retten giver den meddelelse, der skal forkyndes, til en stævningsmand. Stævningsmanden opsøger modtageren på hans eller hendes bopæl, opholdssted, arbejdsplads eller lignende.

Hvis stævningsmanden ikke træffer modtageren personligt, kan der ske forkyndelse over for hans eller hendes familie, udlejer, arbejdsgiver, ansatte m.fl.

Politiforkyndelse

Retten beder politiet finde modtageren, hvis de andre metoder ikke har resulteret i en forkyndelse.

Statstidende

En meddelelse kan i sidste ende forkyndes gennem Statstidende, hvis politiet ikke kan finde den rigtige person. I forbindelse med forkyndelse gennem Statstidende orienteres modtageren også med post.

I meddelelsen i Statstidende opfordres den pågældende til at kontakte retten.

Læs Statstidende online her

Sidst opdateret: 05. maj 2021