Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Alle kan få gratis overordnet juridisk rådgivning hos Rættarhjálp Føroya. Du kan også få offentlig retshjælp til en konkret sag, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser.

Du har ret til hos en advokat at få gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning om både de juridiske spørgsmål i din sag og om dine praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med sagen (trin 1). Dette gælder på alle retsområder.

Det er advokaterne på Færøerne, der tilbyder denne indledende gratis mundtlige rådgivning.

Offentlig retshjælp

Kan jeg få hjælp udover den grundlæggende, mundtlige rådgivning?

Ønsker du rådgivning, der ligger ud over den helt grundlæggende mundtlige rådgivning (trin 2), eller ønsker du rådgivning i forbindelse med en forligsforhandling (trin 3), kan du få delvis gratis offentlig retshjælp, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser.

Staten betaler i de tilfælde en del af advokatens salær. Hvis du har fået fri proces, betaler staten hele vederlaget for retshjælp. 

Du kan kontakte en advokat og spørge, om advokaten giver offentlig retshjælp. Advokaten skal fortælle dig, hvad det vil koste dig, før advokaten giver retshjælp.

Retten på Færøerne udarbejder og ajourfører løbende en fortegnelse over de advokater, som yder retshjælp i retskredsen, der ligger til gennemsyn hos retshjælpskontoret.

Du kan se listen her

Advokat   

Advokatkontor 

Telefon

Mail

Annfinn V. Hansen

Hansen & Vinther

+298239590

annfinn@advokat.fo

Bjørn á Heygum

Heygum  & Petersen 

+298211805

heygum@adv.fo 

Fríða Patursson 

Advokatskrivstovan

+298224669

frp@jura.fo

Jógvan Páll Lassen

Egna skrivstovu

+298513996

 jplassen@outlook.com

Jógvan Elias W.Poulsen

Sókn

+298219822

 jewp@sokn.fo

Rúni Joensen

Nova Advokatvirkið

+298788700

runi@nova.fo 

Óla Jákup Kristoffersen

Advokatskrivstovan

+298211817  

ojk@jura.fo

Peter Even Djurhuus

Advokatfelagið   

+298515339

ped@lawfirm.fo

Turið Debes Hentze

Hentze advokatar 

+298519700

thd@hentze.fo 

 

 

 

 

 

I hvilke tilfælde kan jeg ikke få offentlig retshjælp på trin 2 og 3?

Du kan ikke få offentlig retshjælp på trin 2 og 3 i følgende situationer:

  • hvis du er sigtet/tiltalt i en straffesag
  • hvis du er erhvervsdrivende, og sagen handler om dit erhverv
  • i sager om gældssanering
  • i sager der vedrører en offentlig myndighed eller et privat tvistløsningsorgan, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang.


Der kan dog gives retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse.

Hvad er de økonomiske betingelser for retshjælp på trin 2 og 3?

Du kan få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3, hvis din indtægt har været under en bestemt beløbsgrænse i det forrige kalenderår.

Du beregner din indtægt ved at sammenlægge din personlige indkomst med din positive kapitalindkomst og din aktieindkomst .

For at søge om tilskud til offentlig retshjælp f.eks. i 2020, skal du bruge dine indkomstforhold fra 2018.

Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, skal de aktuelle indkomstforhold lægges til grund. Du skal kunne dokumentere ændringerne i dine indkomstforhold for at få dem taget i betragtning.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt holde sig under et bestemt beløb.

Gå til de aktuelle beløbsgrænser på Civilstyrelsens hjemmeside

De økonomiske betingelser bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Skal jeg undersøge om min forsikring dækker retshjælp?

Hvis du har en retshjælpsforsikring, skal du bruge forsikringen, før du kan få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3. De fleste almindelige indboforsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, som helt eller delvist dækker de udgifter, der er forbundet med en retssag.

Du bør derfor kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du har en retshjælpsforsikring, og om den dækker den sag, du ønsker rådgivning til.

Hvad gælder særligt for offentlig retshjælp på trin 2?

Offentlig retshjælp på trin 2 kan dække:

  • rådgivning
  • deltagelse i møder
  • hjælp til at skrive enkelte breve eller dokumenter, fx ansøgning om fri proces, testamenter og ægtepagter

Vederlaget til advokater på trin 2 er maksimalt 1.140 kr. inkl. mvg (2020). Staten betaler 75 procent, og du betaler selv resten til advokaten.

Hvad gælder særligt for offentlig retshjælp på trin 3?

Offentlig retshjælp på trin 3 kan gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • der er en tvist, og
  • advokaten vurderer, at der er udsigt til, at sagen kan blive afsluttet uden en retssag ved yderligere advokatbistand

Vederlaget til advokater på trin 3 er maksimalt 2.600 kr. inkl. mvg (2020). Staten betaler halvdelen, og du betaler selv den anden halvdel til advokaten.

Hvordan bliver den offentlige retshjælp udbetalt?

Advokaten anmoder selv retten om at få udbetalt sit vederlag ved at udfylde en blanket udarbejdet af Civilstyrelsen.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, sender advokaten selv blanketten til forsikringsselskabet.

Er det muligt at få gratis hjælp til min sag på andre måder?

Det er muligt at få gratis juridisk rådgivning hos den frivillige retshjælp.

Den frivillige retshjælp tilbyder rådgivning indenfor de fleste sagsområder og kan hjælpe dig med håndteringen af din sag. Den frivillige retshjælp kan rådgive dig overordnet om din sag og bl.a. hjælpe dig med at afholde et møde eller skrive forskellige mindre processkrifter i en sag. Bistand i større omfang kan dog afvises af retshjælpskontoret.

Du kan læse mere om den frivillige retshjælp, Rættarhjálp Føroyar, her 

Sidst opdateret: 19. oktober 2023