Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt som vidne i en retssag ved Retten på Færøerne.

Det færøske sprog bliver hovedsageligt brugt i retten, dog bliver dansk også brugt. 

Hvis du skal vidne, har du modtaget en indkaldelse med posten, hvor du er orienteret om de praktiske omstændigheder, som eksempelvis tid, retslokale m.m.

Det er vigtigt at du møder i retten i god tid. Der kan forekomme ventetid. Det er ikke sikkerhedskontrol ved indgangen, men der kan i særlige tilfælde blive tale om det.

Retten på Færøerne har til huse i retsbygningen beliggende C. Pløyensgøta 1. Når du ankommer til retten, skal du henvende dig til receptionen. 

Hvis du er i tvivl om noget får du skal gøre fremmøde i retten, skal du henvende dig til den afdeling, som har indkaldt dig. Denne fremgår på rettens brevpapir. 

Mere orientering om at vidne

Du kan læse mere om at vidne på domstolenes fælles hjemmeside. 

Gå til Danmarks Domstole

 

Hvad skal jeg gøre, når jeg ankommer?

Du skal komme til retten i god tid og vente uden for retssalen, indtil du bliver kaldt ind. Vidner afhøres hver for sig. Der kan opstå ventetid, hvis afhøringerne trækker ud.

Når du bliver kaldt ind i retssalen, vil dommeren spørge dig om navn, fødselsdato m.m. Det gør dommeren for at være sikker på din identitet.

Hvordan foregår afhøringen?

Afhøringen foregår i en formel, men venlig tone. Man forventer ikke, at du på egen hånd kan fortælle hele din forklaring, og derfor vil man stille spørgsmål. Du skal kun fortælle det, der er sket, og du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Du skal fortælle det, som du kan huske. Er du i tvivl om dit svar, skal du sige det.

Den, der har indkaldt dig som vidne, stiller først spørgsmål. Bagefter får modparten mulighed for at stille spørgsmål. Dommeren kan også stille supplerende spørgsmål. Du hverken må eller skal fortælle andet, end det du kan huske.

Hovedsproget i retten er færøsk, men dansk kan lige så vel anvendes som færøsk. Afhøring af personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til det færøske eller det danske sprog, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør eller en af retten udnævnt tolk.

Dog kan, bortset fra straffesager, hvori nævninger medvirker, tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Hvis dommeren ikke har fornødent kendskab til det færøske sprog, foranlediger dommeren tilkaldt en kyndig person til at fungere som oversætter, når det måtte være fornødent.

Hvad hvis jeg kender sagens parter?

Hvis du eller din nærmeste familie på nogen måde er indblandet i sagen, kan det være, du ikke har pligt til at vidne. Du skal selv gøre opmærksom på det, hvis din familie er indblandet. Du bør også oplyse, hvis anklageren, forsvareren eller medlemmer af retten, for eksempel dommeren eller domsmændene, tilhører din familie eller din vennekreds.

Hvad hvis jeg ikke møder op?

Hvis du bliver væk uden at have en lovlig grund – eller hvis du bliver væk uden at give besked, selvom du har en lovlig grund til at udeblive – kan du blive idømt en bøde eller blive anholdt og hentet af politiet.

En lovlig fraværsgrund er fx sygdom. Kurser, forretningsmøder, travlhed mm. er ikke en lovlig grund til at udeblive. Hvis du har bestilt en udenlandsrejse, inden du blev indkaldt som vidne, vil dette normalt være en gyldig grund til at udeblive. 

Du skal altid give besked, også selv om du har en gyldig grund til at udeblive. Det er altid retten, der afgør, om du er lovligt forhindret i at møde op som vidne.

Hvad hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde op og vidne i retten, kan du få tilladelse til ikke at møde på det tidspunkt, du er indkaldt til. Du skal straks ringe eller skrive til retten eller til den advokat eller myndighed, som har indkaldt dig, og give besked om din sygdom. Du kan blive bedt om at dokumentere sygdommen, fx ved at indhente en lægeerklæring. Der skal bruges en særlig blanket til lægeerklæringen. Den finder du under 'blanketter og vejledninger'.  

Kan jeg vidne anonymt?

Det er normalt ikke muligt at være anonym, når man skal vidne i retten. Retten kan dog bestemme, at dit navn, din bopæl og din stilling ikke må oplyses for den tiltalte, hvis man vurderer, at det er afgørende for din sikkerhed. Det er typisk tilfældet i sager om grov organiseret kriminalitet, fx bandekriminalitet. Retten kan også i nogle situationer beslutte, at tiltalte ikke må være til stede i lokalet, hvor du afgiver din forklaring. Tiltalte vil da høre forklaringen på anden vis.

Får jeg vidnegodtgørelse?

Du vil normalt få en vidnegodtgørelse på 80 kr. Beløbet dækker op til fire timers deltagelse i retssagen. Du kan også få dækket dine transportudgifter til retten, hvis du har mere end tre kilometers transport til og fra retten. Hvis du er offentligt ansat og skal vidne som led i dit arbejde, fx som politibetjent, har du ikke ret til vidnegodtgørelse.

Regler og praktiske forhold i retssalen

  • Det er en god idé at komme i god tid, så du kan nå at finde vej til det rigtige retslokale. Der er en retsliste ved indgangen, som du kan orientere dig i
  • Du skal vente uden for retslokalet. Du vil blive kaldt ind, når det er din tur til at vidne
  • Din telefon skal være slukket i retssalen, og du må ikke tage billeder.
  • Det er strafbart at optage lyd og/eller filme i retten uden dommerens tilladelse.
  • Det er vigtigt for alle, at der er ro i retten
  • Du må ikke medbringe mad og drikke i retssalen. Der står vand til dig på vidnebordet
  • Undlad at have hue eller kasket på i retssalen
  • Du har pligt til at svare på spørgsmål i retten og til at tale sandt. Straffen for falsk forklaring i retten er normalt fængsel
  • Du kan forlade retssalen, når du er færdig. Hvis du ønsker det, kan du også blive og overvære resten af sagen
  • Familie og venner må gerne overvære din vidneforklaring, med mindre de selv skal vidne eller retssagen foregår for lukkede døre

Kan jeg møde via telefon eller videolink?

Udgangspunktet er, at du skal møde i retten. 

Har du ikke mulighed at møde, f.eks. hvis du er i udlandet, kan du undersøge om du kan deltage via videolink eller telefon. 

Det er kun meget sjældent muligt at afgive vidneforklaring via telefon. 

Retssprog

Hovedsproget i retten er færøsk, men dansk kan lige så vel anvendes som færøsk. Afhøring af personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til det færøske eller det danske sprog, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør eller en af retten udnævnt tolk.

Dog kan, bortset fra straffesager, hvori nævninger medvirker, tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Hvis dommeren ikke har fornødent kendskab til det færøske sprog, foranlediger dommeren tilkaldt en kyndig person til at fungere som oversætter, når det måtte være fornødent.

Sidst opdateret: 09. januar 2021