Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Se alle aktuelle jobs i Retten på Færøerne. Í højre side er link til alle ledige jobs ved domstolene.

En stilling som dommerfuldmægtig ved Retten på Færøerne er ledig fra den 1. oktober 2020.

 

Vi tilbyder dig

  • et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten
  • højt kvalificeret juridisk arbejde inden for alle retsområder
  • stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder m.v.

Vi lægger vægt på, at du

  • har gode teoretiske kvalifikationer
  • er parat til at træffe beslutninger af stor betydning
  • kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
  • er interesseret i samfundsforhold
  • udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre

Dommerfuldmægtig ved Retten på Færøerne

Hvis du er en erfaren dommerfuldmægtig, vil dine arbejdsopgaver være de samme som ved de danske byretter, men der vil også være mulighed for at løse andre sagstyper, som man ikke sædvanligvis støder på ved byretterne i Danmark f.eks. sager om skibsauktioner.

 

Du kommer til at arbejde både i rettens foged- og skifteafdeling, men skal også behandle straffesager og civile sager 1-2 dage om ugen. Der er ligeledes mulighed for deltagelse i grundlovsvagten.

 

Vi tilbyder således et meget selvstændigt og kvalificeret juridisk arbejde med ansvar fra starten og inden for alle retsområder. Lovgivningen, som vi arbejder med, svarer overordnet til de danske regler.  Den færøske og danske straffelov er ens, og den færøske retsplejelov svarer i hovedtræk til den danske. Dødsboskifteloven er dog ikke gældende på Færøerne.

 

Er du ekstern kandidat og skal ansættes som uddannelsesfuldmægtig, vil du starte i en af rettens specialafdelinger, hvor du vil indgå i et interessant fagligt miljø. Du får hurtigt dine egne sager, som du selv har ansvaret for at behandle og træffer afgørelse i på egen hånd. Som en naturlig del af dit arbejde har du meget kontakt med rettens brugere. De vil forvente, at du giver dem en professionel behandling med høj faglig kvalitet.

 

I løbet af de første år som uddannelsesfuldmægtig gennemgår du et målrettet, obligatorisk uddannelsesforløb, hvor du rokerer mellem rettens specialafdelinger: fogedretten, skifteretten m.v. Forløbet er en kombination af intern oplæring ved retten og en række grunduddannelseskurser, der udbydes af Domstolsstyrelsen. Sideløbende med arbejdet i specialafdelingerne vil du blive oplært i behandlingen af civile sager og straffesager. Grunduddannelsen gennemføres som udgangspunkt ved én ret, men vi opfordrer til, at du derefter som led i din fortsatte udvikling rokerer mellem de enkelte retter i løbet af din karriere.

 

Domstolenes grunduddannelse giver dig således et solidt fundament for en fortsat karriere ved domstolene eller på en anden juridisk arbejdsplads.

 

Det er en fordel, at du behersker det færøske sprog i skrift og tale og har indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur, men det er ingen betingelse.

 

Om Retten på Færøerne

Retten på Færøerne hører til Østre Landsretskreds. Retssproget er både færøsk og dansk. Embedet er aktuelt normeret med en administrerende sorenskriver, en sorenskriver, to retsassessorer, to dommerfuldmægtige, 17 kontorfunktionærer og en elev.

Retten er beliggende centralt i den gamle bydel i Tórshavn. Tórshavn har ca. 20.000 indbyggere, men retskredsen dækker hele Færøerne med i alt ca. 50.000 indbyggere. Tórshavn svarer på mange måder til en dansk provinsby, men Tórshavn er samtidig Færøernes hovedstad og regeringsby, hvilket byen også præges af.

 

Rejsemulighederne mellem Danmark og Færøerne er gode. Der er dagligt flere flyafgange. Flyvetiden er ca. 2 timer. En gang om ugen sejler der færge til Danmark.

 

Ansættelse og løn

Som dommerfuldmægtig bliver du ansat med Danmarks Domstole som ansættelsesområde. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten.

 

Dommerfuldmægtige, der gør tjeneste ved Retten på Færøerne, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 67.500 kr. årligt i marts 2012-niveau, svarende til 6.205,70 kr. månedligt i aktuelt niveau (1. april 2020-niveau). Tillægget gives, så længe du gør tjeneste som dommerfuldmægtig ved Retten på Færøerne.

 

Dommerfuldmægtige, som pålægges at deltage i vagtweekend, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på 10.900 kr. i marts 2012-niveau, svarende til 1.002,11 kr. månedligt i aktuelt niveau, hvis det årlige antal vagter er færre end 10 vagter. Hvis det årlige antal vagter er 10 eller derover, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på 21.900 kr. i marts 2012-niveau, svarende til 2.013,41 månedligt i aktuelt niveau.

 

I de nævnte beløb er inkluderet betaling for 2 timers arbejde i forbindelse med vagten. Der gives 1 dags afspadsering pr. vagtweekend.

 

Få mere at vide
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte administrerende sorenskriver Henrik Møller, Retten på Færøerne, på tlf. 00298 31 10 03 eller om ansættelsesvilkår mv. ved at ringe til Aylin Jensen på tlf. 21 42 80 78 (ferie i perioden 1. til 22. juli).

Du kan læse mere om gode råd til ansøgningen og Danmarks Domstole på www.domstol.dk.

Ansøgning

Stillingen søges online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på ”søg stillingen” nederst på siden.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 10. august 2020.

Vi minder om, at såvel dommerfuldmægtige som retsassessorer kan søge den opslåede stilling.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.


Stillingen skal behandles af Det Færøske Dommerudnævnelsesråd.

 

 

 

Sidst opdateret: 01. juli 2020