Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Sterilisationsnævnet behandler ansøgninger om sterilisation efter lov nr. 234 af 3. juni 1967 om sterilisation og kastration.

Efter lovens § 2 kræves der tilladelse til sterilisation med mindre særlige lægelige hensyn nødvendiggør indgrebet. I så fald kan indgrebet godkendes af vedkommende overlæge på landssygehuset uden tilladelse fra sterilisations-nævnet.

Det fremgår af lovens § 4, hvornår sterilisationsnævnet kan tillade sterilisation.

Sorenskriveren og landslægen er fødte medlemmer (udpeget ved lov). Herudover består rådet af 3 valgte medlemmer, der udpeges af den danske Sundhedsstyrelse.

Nævnets medlemmer

For tiden er de valgte medlemmer:

  • Ann Danielsen, overlæge
  • Overlæge, speciallæge i psykiatri, Tormódur Stórá
  • Jordemoder, Jona Højgaard

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning om sterilisation skal indgives skriftligt til Sterilisationsnævnet. Ansøgningen skal indeholde oplysning om,

1) ægteskabelig stilling,
2) ansøgerens og eventuel ægtefælles alder,
3) antal børn og disses alder,
4) begrundelse for ansøgningen,
5) ansøgerens postadresse.

Ansøgningen skal i henhold til loven vedlægges

a) en erklæring fra ansøgerens kommunelæge om, at lægen har vejledt ansøgeren om sterilisationsindgrebets konsekvenser og risiko,
b) en erklæring fra ansøgerens eventuelle ægtefælle om, hvorvidt han/hun er indforstået med indgrebet.

Indeholder ansøgningen ikke de ønskede oplysninger eller mangler erklæringerne, kan rådet ikke behandle ansøgningen, som tilbagesendes til ansøgeren. Ny ansøgning kan i så fald indgives.

Hvordan træffes der en afgørelse?

Sterilisationsnævnet holder normalt møde hver anden måned, hvor alle ansøgninger, der er modtaget siden sidste møde, behandles. Normalt træffes der afgørelse straks på mødet, og nævnets afgørelse meddeles ansøgeren og dennes kommunelæge ved brev umiddelbart efter mødet.

En meddelt tilladelse har gyldighed i 6 måneder.

Kontakt

Sterilisationsnævnet
c/o Sorenskriveren (dommeren) på Færøerne
C. Pløyensgøta 1
Postboks 28

100 Tórshavn


Tlf. +298 31 10 03

Kontortid: 9.00 - 15.00

Sidst opdateret: 07. maj 2020