Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

25 mai 2020

Føroya Rættur

Bót fyri brot á reglur um umhvørvisvernd og umhvørvisreglur

Kr. 5000,00 í bót fyri brot á løgtingslóg um umhvørvisvernd og kunngerð um umhvørvisreglur

D O M

afsagt den 12. november 2010
Rettens nr. 1-650/2009
Politiets nr. 56P5-88110-00006-09

Anklagemyndigheden
mod
T

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 16. december 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

§ 15, stk. 1, i lagtingslov nr. 134 af 29. oktober 1988 om miljøbeskyttelse og § 9, stk. 1, i kunngerð nr. 53 af 3. maj 1994 med senere ændringer om miljøbeskyttelsesregler - ved lørdag den 2. maj 2009, mellem ca. kl. 13.00 og ca. kl. 15.30, på Vågø fra en fårestald ved Leitisrætt at have bortfjernet ca. 6 - 7 kubikmeter fåreafføring, koncentreret mødding, og anbragt det ned ad bakkeskråningen mod Leitisvatn med fare for, at fåreafføringen ville blive skyllet ud i Leitisvatn med forurening af vandet, der også bruges til drikkevand, til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

T har nægtet sig skyldig 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af  A.
Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt fotomappe og udtalelse af 10. september 2010 fra Umhvørvisstovan.

Rettens bemærkninger:

T har erkendt de i anklageskriftet nævnte faktiske forhold, dog kun for så vidt angår en mængde fåreafføring, koncentreret mødding, på 2 til 2 1/2 kubikmeter. Erkendelsen understøttes af de i sagen i øvrigt foreliggende oplysninger.

Der findes under hensyn til, at afføringen blev placeret i en afstand til Leitisvatn på nogle få meter, samt bakkekråningens hældning, at have været tale et strafbart forhold, som anført i anklageskriftet.

Det oplyste om, at der har været tale om en almindelig fremgangsmåde, samt om afstanden til vandindtaget ude i søen kan ikke føre til et andet resultat.   

T findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, dog kun for så vidt angår en mængde fåreafføring på 2 til 2 1/2 kubikmeter.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr. jf. § 72, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1, i lagtingslov nr. 134 af 29. oktober 1988 om miljøbeskyttelse og § 41, stk. 1, nr. 1, jf. § 9, stk. 1, i kunngerð nr. 53 af 3. maj 1994 med senere ændringer om miljøbeskyttelsesregler

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

                                           T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

T, straffes med en bøde på 5.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.