Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

05 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 29. november 2010

Ákæran snýr seg um brot á § 16, stk. 1 í ferðslulógini, rúsdrekkakoyring.

D O M

afsagt den 29. november 2010.
Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 15. september 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

færdselslovens § 16, stk. 1 - spirituskørsel - ved mandag den 17. maj 2010 ca. kl. 00.25 på Strømø at have ført eller forsøgt at føre personbil ad offentlige veje efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,20 promille, idet han som forsædepassager i bilen, der blev ført af vidnet V, under kørsel fra Tórshavn mod Vågø gentagne gange greb fat i gearstang og rat og på andre måder generede føreren af bilen, hvilket alt bevirkede, at føreren ca. 1,6 km efter rundkørslen i Kollefjord under kørsel ad landsvejen mod vest mistede herredømmet over bilen, der kørte ud over vejens højre side og ned ad skråningen med person- og materiel skade til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færd­selslovens § 59.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af vidnet V. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt foto og rids over uheldsstedet.

Der blev den 17. maj 2010 kl. 03.15 taget en blodprøve fra tiltalte. I blod­prøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,78 promille alkohol.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens bemærkninger:
Efter den afgivne vidneforklaring er det bevist, at tiltalte under kørslen sad på passagersædet foran, og at han gentagne gange generede vidnet blandt andet ved at tage fat i både gearstang og rat.

Tiltalte findes ved disse handlinger at have grebet ind i føringen af bilen på en sådan måde, at han herved har forsøgt at føre denne.

 Det lægges efter tiltaltes egen forklaring og den fremlagte analyseerklæring til grund, at tiltalte under køreturen havde en alkoholpromille på 1,78.

Tiltalte findes herefter skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 16, stk. 1

Straffen fastsættes til en bøde på 12.000 kr., jf. færdselslovens § 58, stk. 1, jf. § 16, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 3 år fra endelig dom, jf. færdselslo­vens § 59b, idet bemærkes, at det ikke kan lægges til grund, at tiltaltes førerret har været administrativt inddraget.

                                                T H I  K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 12.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motor­drevet kø­retøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 3 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.