Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

05 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 23. desember 2010

Treytaðan dóm fyri harðskap

D O M

afsagt den 23. december 2010

Rettens nr
Politiets nr.

Anklagemyndigheden
mod

T

født den …
boende……

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 22. juni 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244 - ved den 28. december 2008 ca. kl. 05.05 på Bøkjara­brekka, 100  Tórshavn, at have væltet F omkuld, og derefter flere gange at have banket hans hoved i asfalten og tildelt ham adskillige knytnæveslag i ansigtet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaringer af  F og N. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt politiattest af 28. december 2008 og fotomappe.

Af politiattesten fremgår, at undersøgelse af F har fundet sted den 28. december 2008 kl. 06.00, og konstateret følgende objektive fund:

"......."

Rettens bemærkninger:
T har erkendt at have været i slagsmål med F, hvorunder de begge kom ned at ligge, samt herunder at havde tildelt F flere knytnæveslag.

Erkendelsen underbygges af sagens oplysninger. Retten finder dog ikke grundlag for at antage, at der fra F side er udøvet vold mod T.

Med bemærkning om, at det ikke er bevist, at tiltalte har banket F´s hoved ned i asfalten, findes tiltalte derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244, der under hensyn til den tid, der er gået siden volden blev begået, ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Et under sagen af F fremsat erstatningskrav tages ikke under påkendelse, jf. retsplejeleovens § 992.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

T, straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.