Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

06 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 12. januar 2011

Treytaður dómur um fongsul í 30 dagar, galdandi í 2 ár

D O M

afsagt den 12. januar 2011

Anklagemyndigheden
mod
T
født den ….. 1992
boende 

Anklageskrift fra Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn er modtaget den 31. maj 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer, som senest ændret ved anordning nr. 150 af 21. marts 1988 § 1, stk. 2, jf. § 3, stk. 2, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, jf. liste A, nr. 1 (hash
) - ved ultimo november 2008, over flere gange, at have inddrevet i alt kr. 76.400,- fra T2, hvis sag er afsluttet, og via egne bank konti og via T3, hvis sag ikke er afsluttet, at have overført dem til T4 vel vidende, at pengene stammede fra salg af hash på Færøerne, hvorved han virkede til at sikre udbyttet af en sådan overtrædelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.


Rettens bemærkninger:
Efter tiltaltes forklaring i retten sammenholdt med hans forklaringer til politiet og under den indenretlige afhøring den 28. januar 2009 lægger retten til grund, at tiltalte havde mistanke om, at pengene hidrørte fra salg af hash, og at han alligevel inddrev og overførte pengene uden at spørge nærmere om, hvor pengene stammede fra.

Tiltalte findes på den baggrund skyldig i overtrædelse af § 3, stk. 2, jf. § 1, stk. 2, i anordning for Færøerne om euforiserende stoffer.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. § 3, stk. 2, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer, som senest ændret ved anordning nr. 150 af 21. marts 1988, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, jf. liste A, nr. 1.

Under hensyn til tiltaltes personlige forhold, herunder hans unge alder, og til den tid, der er forløbet, siden forholdene blev begået, findes det undtagelsesvis forsvarligt at bestemme, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.