Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

10 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 21. januar 2011

Treytaður fongsulsdómur fyri stuldur av streymi.

D O M

afsagt den 21. januar 2011
(..)
Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…)
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 16. december 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 276 - tyveri - ved i tidsrummet fra maj 2004 og til marts 2008 i sin bolig (…) at have stjålet elektricitet fra SEV til et samlet beløb af ca. 91.635,75 kr., idet tiltalte førte en pind gennem et hul i el-måleren i huset, hvorved han fik tællefunktionen stoppet, således at elforbruget ikke blev registreret.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.
Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidne­forklaring af NN. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt oversigter og beregninger over tiltaltes el- og olieforbrug, herunder fra en kontrolmåler, opsat af SEV i tidsrummet fra sidst i november 2007 til først i marts 2008.

Rettens bemærkninger:

 Det lægges efter tiltaltes delvise erkendelse, og de foretagne målinger af det registrerede og det faktiske el-forbrug, sammenholdt med den af NN afgivne forklaring til grund, at tiltalte, som anført i anklageskriftet, begyndte at stjæle elektricitet først i 2005.

Uanset at værdien af den stjålne elektricitet under hensyn hertil, samt at kontrolmålingerne af tiltaltes faktiske forbrug, blandt andet til nogle el-ovne, er foretaget i årets kolde måneder, således ikke kan opgøres til de i anklageskriftet nævnte 91.635,75 kr., lægges det til grund, at der er stjålet elektricitet for et betydeligt beløb.

Tiltalte findes med disse bemærkninger derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 285, jf. § 276.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

                                       T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, TT, straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.