Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

10 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 21. januar 2011

Treytaður fongulsdómur í 30 dagar fyri roynd at fremja harðskap

D O M

afsagt den 21. januar 2011
(…)
Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 15. oktober 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21 - forsøg på vold - ved den 29. maj 2010 ca. kl. 17.40 i restaurant Roykstovan, Klaksvíksvegur 41, 700  Klaksvík, at have forsøgt at udøve vold mod bartender F, idet han kastede en snackmaskine, som stod lige ved siden af kasseapparatet på bardisken, et 18 cl. tipsglas kvartfyldt med mønter, en Røde Kors sparebøsse og et 4 cl. snapseglas efter F uden at ramme hende, da hun afviste at sælge spiritus til ham og bad ham forlade restauranten - alt med materiel skade til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der er endvidere fremsat krav om erstatning.

Tiltalte har ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af F og NN. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt fotomappe.

Rettens bemærkninger:
Det lægges efter tiltaltes delvise erkendelse, sammenholdt med de afgivne vidneforklaringer til grund, at tiltalte har skubbet den omhandlede snack­maskine mod F, der imens stod med ryggen til, med den følge, at maskinen endte på gulvet, ligesom han har kastet omhandlede tipsglas i gulvet og omhandlede snapse­glas efter F.

Der er ikke bevist, at tiltalte har kastet med en Røde Kors sparebøsse.

Det bemærkes, at det alene er kastet med snapseglasset, der findes at have indebåret forsøg på vold.

Forholdet henføres under straffelovens § 244, jf. § 21.

Straffen fastsættes til fængel i 30 dage, hvorunder der, uanset at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse forholdet for omfattet af straffe­lovens § 245, er lagt vægt på handlingens potentielle farlighed, samt at hand­lingen har været rettet mod en person, der i hvert fald i et vist omfang efter karakteren af sit arbejde kan være særligt udsat for vold.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold, samt at der ikke, da der alene var tale om forsøg på vold, ikke har været nogen skader.

Et fremsat erstatningskrav for oprydning, m.v., tages til følge som nedenfor bestemt, mens et krav for erstatning for snackmaskinen under hensyn til uvisheden om, hvem kravet tilkommer, ikke tages under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 30 dage.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 952 kr. til Roykstovan, Klaksvíksvegur 41, 700 Klaksvík.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.