Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

10 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 2. februar 2011

Treytaður dómur til eina skuldsetta og treytaleys fongulsrevsing fyri hin ákærda

D O M

 

afsagt den 2. februar 2011

Anklagemyndigheden

mod

T1
født … 1989
boende 
og
T2
Født… 1992
boende 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 13. oktober 2010.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

T1

straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1 - ved den 8. maj 2010 ca. kl. 04.00 på Sverrisgøta i Tórshavn til dels i forening med en uidentificeret medgerningsmand at have slået F1 flere gange i hovedet og på kroppen med knyttet hånd samt tildelt ham flere skaller i hovedet.
 

2.

Begge til tiltalte

straffelovens § 244, for tiltalte T1 jf. § 247, stk. 1 - ved den 8. maj 2010 mellem kl. 05.00 og kl. 06.30 på Steinatún i Tórshavn i forening at have udøvet vold mod forurettede F2, idet tiltalte T1 skubbede forurettede, så denne faldt ned på fortovet, hvor­efter de begge tiltalte sparkede forurettede flere gange i hovedet og på kroppen.

                                                                       3.

T2
færdselslovens § 11, stk. 1 - ved den 23. juni 2010 ca. kl. 11.25 på adresse … uberettiget at have anvendt nummerplade … på bil … med stel nr. …

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte T1 har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1 og 3 og har nægtet sig skyldig i forhold 2.

Tiltalte T2 har erkendt sig delvist skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidne­forklaringer af V1, F2 og V2. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Af politiattest af 8. maj 2010 fremgår, at der ved lægeundersøgelse af F1 den 8. maj 2010 kl. 17.01 blev konstateret følgende objektive fund:

            "1. Over ve. os Maxillares ses 1 x 1 cm sugillation. Er øm ved   palp. af ve. temporalregion, men ingen synlige læsioner.

  1. Ve. øre: helix hævet og der ses sugillationer på helix, bag øret og over os Mastoideus.
  2. Ingen synlige læsioner på underekstremiteterne."

Af politiattest af 8. maj 2010 fremgår, at der ved lægeundersøgelse af F2 den 8. maj 2010 kl. 16.22 blev konstateret følgende objektive fund:

 

"1. Ve. øje: fra mediale øjenkrog går et 1 x 4 cm let hævet lilla hæmatom på 45 gr. på skrå nedad lateralt. Og midt på underkanten av øvre øjenlåg ses et 4 x 8 mm hæmatom. Udenom ses spredte sugillationer.

  1. hø. kind: hævet ømt blåligt hæmatom 4 x 2½ cm.
  2. 8 x 3 mm sugillation midt. over ve. m. sternocleidomastoideus.
  3. 5 x 5 mm sugillation 2½ cm caudalt for ve. claviacula distale 1/3.
  4. 3 x 2 cm sugillation over laterale del af hø. m. pectoralis.
  5. Dir. øm ved palp. dorsalt på ve. Costa 10. Ingen indirekte ømhed."

 
Tiltalte T1 er tidligere straffet:

 

ved    Færøernes rets betingede dom af 10. februar 2009 med udsat straffastsættelse og med en prøvetid på 1 år for overtrædelse af straffelovens § 244.

Rettens bemærkninger:

Efter de tiltaltes delvise tilståelser og de afgivne vidneforklaringer findes det godtgjort, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med tiltalen, dog således at det ikke kan anses for bevist, at tiltalte T1 slog F1 på kroppen, og at tiltalte T2 tildelte F2 flere spark i hovedet.

Straffen for tiltalte T2 fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 244.

Uanset voldens farlige karakter findes det efter oplysningerne om tiltalte T2’s gode personlige forhold og hans unge alder undtagelsesvis forsvarligt at bestemme, at straffen for tiltalte T2 ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Straffen for tiltalte T1fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, og færdselslovens § 58a, stk. 1, jf. § 11, stk. 1.

Tiltalte T1 er tidligere straffet med betinget dom for vold. De nye forhold er begået kort tid efter udløbet af prøvetiden for den tidligere dom. På den baggrund findes straffen for tiltalte T1 for de nu påkendte lovovertrædelser ikke at kunne gøres betinget.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T2, straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte, T1, straffes med fængsel i 60 dage.

De tiltalte betaler sagens omkostninger.