Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

12 mar 2020

Føroya Rættur

Dómur 7.september 2011

Dómur 7.september 2011

D O M

afsagt den 7. september 2011
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod
T
cpr-nummer (…)

boende (…)

Pt. Arresten i Tórshavn

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 6. september 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

  • 1, stk. 2, jd. § 3 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 2 og § 3, jf. liste A, nr. 1 - ved den 12. juli 2011 senest kl. 19.30 i sin kahyt på trawleren Polar Qaasiut, der lå i Tórshavn Havn, at have været i besiddelse af i alt 5 kg hash med henblik på videreoverdragelse eller videresalg.
     

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har blandt andet været fremlagt en kosterrapport, erklæring vedrørende kontrol­vejning af den omhandlede hash, samt fotomappe.

Tiltalte har været frihedsberøvet under sagen fra den 12. juli 2011, heraf 2 uger i isolation.

Rettens bemærkninger:

et fremgår af sagen, at der i en kuffert, der lå i tiltaltes kahyt, blev fundet den i anklageskriftet nævnte mængde hash.

Tiltalte har forklaret, at han fra en ukendt mand, som han havde mødt på et værtshus, havde modtaget kufferten, som tiltalte skulle aflevere til en ikke nærmere angiven person i Grøn­land.

Det lægges efter det anførte til grund, at tiltalte, der ikke ses at have under­søgt spørgsmålet nærmere, har indset det som muligt og accepteret risikoen for, at kufferten indeholdt euforiserende stoffer, som anført i anklage­­skriftet.

Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. 3, jf. § 1 i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. § 2 og § 3 i sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, jf. liste A, nr. 1.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 måneder.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.