Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

23 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 10. november 2015

Harðskapur umborð á skipi - fongsulsrevsing í 50 dagar

D O M

afsagt den 10. november 2015


Rettens nr. ….


Politiets nr. …….


Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte født den ….

boende …..

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 23. januar 2015.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

straffelovens § 244 - vold - ved søndag 14. september 2014 ca. kl. 05.00-06.00 ombord på trawleren ……. at have udøvet vold mod …. forurettede ved at have taget fat i hans bluse for at holde ham fast og efterfølgende at have tildelt ham et knytnæveslag i ansigtet, hvilket blandt andet medførte en ca 13 cm lang hudafskrabning på ryggen.

 

2.

straffelovens § 266 - trusler - ved senere efter det i forhold 1 passerede i messen ombord på trawleren ……. at have udtalt til …..forurettede: "Hatta gert tú ikki aftur. Eg skal koma eftir tær, tá eg komi í land. Eg skal knúsa teg sundur. Eg havi aldrin brotið eitt lyfti" og lignede udtalelser, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for forurettedes liv, helbred eller velfærd.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A, forurettede, B, C, D, E og F.

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 25. september 2014 og fotomappe.

Af politiattesten fremgår, at undersøgelse af forurettede har fundet sted den 25. september 2014 kl. 10.15, og konstateret følgende objektive fund:


 "1. højre øje.
Der ses ikke tegn på traume på højre øje eller omgivelser. Ikke tegn til blødning.
Visus: SH 6/6 SV6/6

 

  1. Bag højre nakke ca svarende til C7,2 cm fra midtlinjen ses en bueformet, nedad konveks) tværgående hudafskrabning, som måler 13 cm."

Rettens bemærkninger:

Vidnerne A (forurettede) og B har afgivet troværdige, detaljerede og sammenhængende forklaringer om, at tiltalte holdt fast i forurettedes bluse og slog ham i ansigtet med knytnæve, mens forurettede prøvede at komme ud af kahytten. Fotomappens billede 1, 3 og 6 understøtter, at forurettede blev slået i ansigtet. Retten finder det ikke bevist, at der er nogen sammenhæng mellem volden og riften på forurettedes ryg. Tiltalte findes med den anførte begrænsning at være skyldig i forhold 1.

 

Det er ved de afgivne vidneforklaringer, der til dels støttes af tiltaltes egen forklaring, bevist, at tiltalte senere samme dag i messen i et aggressivt tonefald udtalte til forurettede, at når de kom i land, ville han smadre forurettede, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for forurettedes liv, helbred eller velfærd. Tiltalte er derfor tillige skyldig i forhold 2.

 

Det er ved strafudmålingen tillagt betydning i skærpende retning, at tiltalte efter voldsudøvelsen højlydt gav udtryk for sine aggressioner ved at råbe og slå på vægge og døre, og at han derefter, efter at være faldet til ro igen, fremsatte trusler. Det er endvidere tillagt betydning, at begge forhold er begået ombord på et fiskeskib, som var begges arbejdsplads, og at forurettede derfor ikke havde nogen rimelig mulighed for at undgå tiltalte i en længere periode.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 244 og § 266.

 

Af de anførte grunde, er der, uanset tiltaltes gode personlige forhold, ikke grundlag for at gøre straffen eller en del af den betinget.

 

 T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Tiltalte, ….., straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.