Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

23 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 30. marts 2016

60 dagar treytaða fongsulsrevsing fyri m.a. bumbuhóttan

D O M

afsagt den 30. marts 2016

Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden
mod

T
født den  (…)
boende (…)

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 12. januar 2016.

T er tiltalt for overtrædelse af

 

I

straffelovens § 266 - trusler - ved den 17. januar 2015 kl. 21.57 fra et ukendt sted på Færøerne at have rettet telefonisk henvendelse til politiet (tlf.nr. 35-14-48) og blandt andet udtalt, at han planlagde at sprænge sig selv og Vesturkirkjan, Landavegur, 100 Tórshavn i luften, ligesom tiltalte oplyste, at han ville sprænge mindesmærket Kongaminnið i Tórshavn, i luften med to dynamitstænger, som han havde placeret ved Kongaminnið, hvilket var egnet til hos politiet, at fremkalde alvorlig frygt for tiltaltes og andre borgers liv og helbred.

 

II

straffelovens § 266 - trusler - ved, den 17. januar 2015 kl. ca. 22.00 fra et ukendt sted på Færøerne at have rettet telefonisk henvendelse til præsten (…)’s husstand (tlf.nr. …) og over for V udtalt: “Um (…)  doypir barnið, so bombi eg kirkjuna, “           eller lignende i forbindelse med, at (…) skulle forestå en barnedåb dagen efter i Vesturkirkjan, Landavegur i Tórshavn, hvilket var egnet til hos V, at fremkalde alvorlig frygt for (…) og kirkeforsamlingens liv og helbred.

 

 

III

straffelovens § 276 - ved den 21. april 2015 kl. ca. 14.10 i  dagligvare-forretningen Bónus, i Miðlon, Hoyvíksvegur í Tórshavn, at have stjålet en pakke tørret fisk til en værdi af 179,90 kr.

 

VI

straffelovens § 119, stk. 1 - ved den 23. december 2015 ca. kl. 11.30 i Almannastovan, Smyrilsvegur 20 i Tórshavn at have truet socialrådgiverne F og F1, idet tiltalte holdt et kosteskaft frem mod dem og udtalte flere gange: "Nú kann tað vera nokk! Eg skal hava hasar pengarnar, ella sorli eg alt Almannaverkið" eller lignende, hvilket hos F og F1 fremkaldte alvorlig frygt for helbred og velfærd.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold I, II og IV, og nægtet sig skyldig i forhold III.

 

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne politiassistent P, V, F1 og V1.

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte er af betydning for sagen tidligere straffet:

 

ved    Færøernes rets dom af 27. oktober 2005 med fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1.

 

ved    Færøernes rets dom af 30. november 2006 med fængsel i 60 dage samt frakendt førerretten for bestandig for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og § 293, stk. 1, samt færdselslovens § 16, stk. 1.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forhold I, II og IV. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger, herunder de afgivne vidneforklaringer. Det er derfor bevist at tiltalte er skyldig i forhold I, II og IV.

 

I overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand frifindes tiltalte for tiltalen i forhold III.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 266.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Ved straffens udmåling har retten taget hensyn til, at tiltaltes trusler i forhold I, II og IV kun medførte relativt begrænsede forstyrrelser af de involverede parters forhold, og at truslerne efter det for retten oplyste ikke kan antages at have fremkaldt nogen særlig alvorlig frygt hverken hos politiet eller de i øvrigt berørte personer.

På den baggrund er det tillige forsvarligt undtagelsesvis at anvende betinget dom og således fravige udgangspunktet om ubetinget frihedsstraf ved forhold vedrørende bombetrusler, også selv om der på grund af tiltaltes personlige forhold ikke kan fastsættes vilkår om tilsyn og samfundstjeneste.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

 

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.