Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

22 feb 2021

Føroya Rættur

avsagdur tann 12. juni 2017

Påkørsel af fodgænger, betinget frakendelse af førerretten

D O M

 

afsagt den 12. juni 2017

 

Rettens nr. 1-…/2017

Politiets nr. …

 

Anklagemyndigheden

mod

(T)

født den … 1974

boende …

 

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 24. marts 2017.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

færdselslovens § 23, stk. 1 og § 32a, stk. 5 – ved den 8. december 2016 ca. kl. 15.20 i Tórshavn at have ført en personbil … ad Hvítanesvegur mod syd under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet tiltalte nærmede sig fodgængerfeltet ud for Hvítanesvegur nr. 15, uden at afpasse hastigheden således, at der ikke opstod fare eller ulempe for gående, hvilket bevirkede, at tiltalte påkørte (A), der befandt sig i fodgængerfeltet, med personskade til følge.

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

 

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske betinget, jf. færdselslovens § 59a, stk. 1, nr. 1.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Sagens oplysninger

 

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne (A) og (B).

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Tiltalte har forklaret, at han så tre piger løbe ud i fodgængerfeltet fra modsatte side, da han nærmede sig dette. Han vurderede, at han var så tæt på fodgængerfeltet, at pigerne ville standse op på midterrabatten. Den ene pige fortsatte imidlertid over vejen, og han ramte hende. Retten lægger i overensstemmelse med de afgivne forklaringer og sagens objektive oplysninger til grund, at tiltalte ramte (A), da hun var nået næsten over vejen.

 

Vidneforklaringerne understøtter tiltaltes forklaring om hændelsesforløbet dog således, at det må lægges til grund, at (A) gik lidt foran de to andre piger, da hun gik ud i fodgængerfeltet.

 

Retten finder, at tiltalte, der var opmærksom på fodgængerne, burde have standset og ladet dem passere. Tiltalte har således ikke afpasset sin hastighed på en sådan måde, at der ikke opstod fare for fodgængerne i feltet, hvorfor han ikke har udvist fornøden agtpågivenhed, jf. færdselslovens § 32a, stk. 5, og § 23, stk. 1.

 

Straffen fastsættes til en bøde på 1.500 kr., jf. færdselslovens § 58a, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, og § 58a, stk. 2, jf. § 32a, stk. 5.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte har ført motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham. Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke inden for 3 år fra endelig dom igen fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham, jf. færdselslovens § 59a, stk. 1, nr. 1.

 

Det følger af færdselslovens § 18c, stk. 4, at tiltalte desuden skal bestå en kontrollerende køreprøve.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T), straffes med en bøde på 1.500 kr.

 

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

 

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort, dog ikke knallert.

 

Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke igen inden for 3 år fra endelig dom fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham.

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.