Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

18 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 12. septembur 2017

40 dage betinget fængsel for afgivelse af urigtig erklæring til en offentlig myndighed

D O M

 

afsagt den 12. september 2017

 

Rettens nr. 1-…/2017

Politiets nr. 5600-…-16

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den …

boende …

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 30. marts 2017.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1

straffelovens § 162 - ved den 22. oktober 2014 ca. kl. 10.30, som skyldner i en sag i fogedretten i Runavik, i strid med sandheden at have oplyst, at han intet kunne anvise som genstand for udlæg, uagtet at han ejede et grundstykke i …, matr. nr. ….

 

2

straffelovens § 162 - ved den 10. juni 2015 ca. kl. 10.05, som skyldner i en sag i fogedretten i Runavik, i strid med sandheden at have oplyst, at han intet kunne anvise som genstand for udlæg, uagtet at han ejede et grundstykke i …, matr. nr. ….

 

3

straffelovens § 162 - ved den 14. oktober 2015 ca. kl. 10.30, som skyldner i en sag i fogedretten i Runavik, i strid med sandheden at have oplyst, at han intet kunne anvise som genstand for udlæg, uagtet at han ejede et grundstykke i …, matr. nr. ….

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne A og B.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt kopi af fogedbøger og udskrift af tingbogen for matr. nr. …, ….

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Det fremgår af tingbogsattesten, at tiltalte siden 2007 har været medejer af matr. nr. …, ….

 

Tiltalte har forklaret, at han købte matr. nr. …, … i 1999 sammen med sin hustru. I 2007 blev ejendommen sat på tvangsauktion efter begæring fra den daværende panthaver. Parret købte ejendommen på tvangsauktionen med finansiering fra et andet pengeinstitut.

 

Tiltalte har ikke bestridt ejerforholdene, som disse fremgår af tingbogen, eller at han har underskrevet skødet. Han troede imidlertid, at han alene stod på skødet fordi han var ægtefælle og skulle være garant for betaling af afdrag. Han troede ikke, at han var berettiget til at påvise nogen del af ejendommen til udlæg.

 

Tiltaltes opfattelse har ikke støtte i hans forklaring om de tidligere ejerforhold og måden ejendommen blev generhvervet på, herunder at han har underskrevet et skøde.

 

Retten finder herefter, at tiltalte burde have været klar over, at han var medejer af ejendommen. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at tiltalte siden barndommen har haft læsevanskeligheder og muligvis ikke forstod de dokumenter, han underskrev i forbindelse med overtagelse af ejendommen.

 

Efter tiltaltes forklaring og de afgivne vidneforklaringer lægges til grund, at tiltalte i forbindelse med møderne i fogedretten blev formanet om oplysningspligten og pligten til at tale sandt, jf. retsplejelovens § 497.  Han blev spurgt, om han ejede aktiver, herunder fast ejendom, der kunne påvises som genstand for udlæg.

 

Herefter og da tiltalte i strid med sandheden overfor fogedretten har oplyst, at han ikke ejede aktiver, der kunne anvises til genstand for udlæg, er han skyldig i den rejste tiltale.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 162.

 

Under hensyn til sagens karakter, tiltaltes situation og anklagemyndighedens påstand, skal straffen ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

 

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 60 timer, jf. straffelovens § 62.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 40 dage.

 

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder føl­gende betingelser:

 

1)    Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer

 

2)    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

 

3)    Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i længstetiden.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.