Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

17 feb 2021

Føroya Rættur

Dómur um sølu av cigarettum á facebook

Afsagt dom den 5. august 2019

D O M

 

afsagt den 5. august 2019

 

Rettens nr. 1-64/2019

Politiets nr. 5600-84990-00009-18

 

Anklagemyndigheden

mod

...

født den ...

boende ...

 

Anklageskrift  fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 22. januar 2019.

 

... er tiltalt for overtrædelse af

 

  • 14, stk. 1, jf. § 7, stk. 1 i lagtingslov nr. 61 af 10. juni 2008 om tiltag til at mindske rygning (rygeloven)- ved den 6. juli 2018 ca. kl. 21.01 i Tórshavn kommune på Facebook-sidenRótikassin til menn at have reklameret for salg af to kartoner cigaretter af mærket Prince Rich for i alt 500 kr.

 

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

 

Sagens oplysninger

Der blev afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er lydoptaget. Forklaringen gengives ikke i dommen.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

Domfældelse kræver, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

Tiltalte har erkendt de faktiske forhold. Han har forklaret, at han ikke vidste, at det var ulovligt at sælge cigaretter på nettet. Han var dog bekendt med de særlige strenge regler, der gælder for salg af cigaretter i butikker. Under disse omstændigheder findes tiltalte at have handlet groft uagtsomt, da han satte cigaretter til salg på nettet, uden at undersøge lovligheden heraf nærmere.

Tiltalte findes herefter skyldig i den rejste tiltale.

Det fremgår af lovforarbejderne, at normalbøden bør ligge fra 5.000 kr. til 20.000 kr. Retten kan dog under formildende omstændigheder nedsætte bøden. Når henses til mængden af cigaretter, at der er tale om en førstegangs overtrædelse, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt annoncering,  samt at salget skete til en myndig person, findes bøden passende at kunne fastsættes til 1.000 kr. 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Thi kendes for ret:

Tiltalte, ..., straffes med en bøde på 1.000,- kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

 

Det offentlige betaler sagens omkostninger.