Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

23 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 18. april 2016

Ubetinget fængsel for gadevold mod forbipasserende

23 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 18. april 2016

1 års fængsel for berigelseskriminalitet over for arbejdsgiver gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 2. maj 2016 i sag nr. BS 899/2015:

Sagen afvises. Inden 14 dage skal sagsøger Henrik Weihe Joensen betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte Fiskimálaráðið.

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 18. maj 2016

3 ára fongsul fyri neyðtøku og neyðtøkuroynd

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 24. maj 2016

Frídøming vegna iva um hvør hevði framt harðskap

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 13. september 2016

Treytaða fongsulsrevsing fyri harðskap

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Afsagt den 19. september 2016

Treytaðan dóm fyri smugling av hash

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur dómur 16. februar

Kommunelæge dømt for blufærdighedskrænkelse, anden kønslig omgængelse end samleje samt for misbrug af stilling

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 25. november 2016

Tiltalte, T1, straffes med en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 25. november 2016

Bøde for at drive hvaler uden tilladelse m.m.

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 5. december 2016

Ákærdi fríkendur fyri harðskap

22 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 23. september 2016

Avsagdur dómur ímóti Stichting Sea Shepherd Global KVK 58656472