Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 12. septembur 2017

40 dage betinget fængsel for afgivelse af urigtig erklæring til en offentlig myndighed

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 29. septembur 2017

Fongsulsrevsing í 3 mánaðir fyri harðskap

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 26. september 2017

Ávikavist 5 mánaðir og 60 daga fongsul fyri rúsevnasmugling

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 26. oktober 2017

De sagsøgte, frifindes således at Skatte- og afgiftkærenævnets afgørelse af 9. november 2016 stadfæstes.

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 20. decembur 2017

Delvist betinget dom for vold med kniv

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 20. decembur 2017

4 Måneders fængsel for besiddelse og udbredelse af børnepornografi

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur tann 28. februar 2018

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 50 dage. Tiltalte betaler sagens omkostninger.

18 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur dómur 8. mai 2018

Bøde for overtrædelse af forbuddet i lagtingslov om ligestilling mellem kvinder og mænd mod forskelsbehandling.

17 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Dómur í nevningamáli 15. juni 2018

17 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur dómur tann 7. september 2018

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 dage. Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj.

17 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Avsagdur dómur tann 18. januar 2019

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 6 måneder Tiltalte betaler sagens omkostninger.

17 feb 2021

Dómar / samandráttir

Føroya Rættur

Harðskapsdómur: Treytað fongsul í 50 dagar og útvísing í 3 ár

Tiltalte, T, straffes med betinget fængsel i 50 dage.