Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

12 mar 2020

Retten på Frederiksberg

Fildeling

Retten på Frederiksberg har henholdsvis den 22. maj og den 9. juli 2019 truffet afgørelser i to sager om download og deling af film

Retten på Frederiksberg har henholdsvis den 22. maj og den 9. juli 2019 truffet afgørelser i to sager, hvor sagsøger, Copyright Management Services Ltd, havde sagsøgt to personer, henholdsvis A og B, med påstand om betaling af 7.500 kr. for download og deling af film via de pågældende personers ip-adresser i strid med ophavsretsloven.

Copyright Management Services Ltd tabte efter hovedforhandling den ene sag og skulle efter rettens afgørelse i den anden sag, der blev forligt mod sagsøgtes betaling af 56 kr., ligeledes anses for at have tabt denne sag.

Afgørelserne er ikke indbragt for Procesbevillingsnævnet og er dermed endelige, og bl.a. i lyset af den seneste tids medieomtale af tilsvarende verserende og afgjorte sager, og i lyset af, at landsretterne for nærværende ikke har haft lejlighed til at tage stilling til de faktiske og retlige spørgsmål, som disse sager efter omstændighederne rejser, offentliggøres afgørelserne hermed i deres helhed på rettens hjemmeside.

Se afgørelse af 22. maj 2019

Se afgørelse af 9. juli 2019