Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten på Frederiksberg.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Straffesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeerklæring, og lægeerklæringen skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Civile sager, fogedsager og skiftesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev har Retten på Frederiksberg følgende postadresse:

Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg ved Retten på Frederiksberg 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter ved Retten på Frederiksberg

Mange journalister kontakter Retten på Frederiksberg, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Retten på Frederiksberg har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:
Christian Lundblad
Tlf: 9968 5111
Mail: chl@domstol.dk

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstole
 

Retspræsident

Spørgsmål der vedrører retslister og mail-service kan rettes til retspræsident:

Christian Lundblad
Tlf.: 9968 5111
Mail: chl@domstol.dk

Det er også retspræsidenten, der besvarer spørgsmål om civile sager og straffesager, fx om strafniveau, bevisvurderinger og retssagers behandling.

Funktionschef

Spørgsmål om familieretlige sager rettes til dommerfuldmægtig:

Mikkel Ruhnau
Tlf.: 9968 5040 
Mail: familie.frb@domstol.dk

Spørgsmål om dødsboskifteret rettes til funktionschef:

Louise Rask Havegård
Tlf.: 9968 5060
Mail: skifte.frb@domstol.dk 

Spørgsmål om fogedsager og tvangsauktioner samt civile sager rettes til funktionschef: 

Søren Hafstrøm
Tlf.: 9968 5020
Mail: central.frb@domstol.dk

Spørgsmål om straffesager rettes til funktionschef: 

Christina Møller
Tlf.: 9968 5030
Mail: ret.frb@domstol.dk

Administrationschef

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan rettes til administrationschef:

Finn Campbell Unnerup
Tlf.: 9968 5080
Mail: adm.frb@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen:

Tlf.: 9968 5030
Mail: ret.frb@domstol.dk

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til akt.frb@domstol.dk 

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Gå til Praktiske forhold og læs mere om bestilling af udskrifter og betaling

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 16. maj 2024