Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

17 nov 2020

Retten på Frederiksberg

Dom i nævningesag om drabsforsøg

35-årig mand dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling for drabsforsøg med kniv begået den 12. november 2019 på Rolfs Plads på Frederiksberg.

Et nævningeting ved Retten på Frederiksberg har den 16. november 2020 afsagt dom i en sag, hvor en 35-årig mand var tiltalt for et drabsforsøg begået på Rolfs Plads den 12. november 2019 om eftermiddagen. Den 35-årige overfaldt en bekendt i porten til deres opgange i en ejendom på Rolfs Plads, og overfaldet fortsatte ud på åben gade, hvor flere tilfældigt forbipasserende var vidner til overfaldet. Den 35-årige havde medbragt en kniv, og under overfaldet stak han blandt andet offeret 2 gange i halsen. Ifølge en retsmedicinsk undersøgelse kunne offeret have været i livsfare på grund af knivstikkene, særligt hvis offeret ikke – som sket – hurtigt fik førstehjælp fra vidner til overfaldet.

Et enigt nævningeting fandt tiltalte skyldig i forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. 21. Tiltalte er diagnosticeret med paranoid skizofreni, og ifølge Retslægerådet omfattet af straffelovens § 16, stk. 1. Det blev bedømt, at der som følge af tiltaltes psykiske helbredstilstand er en høj grad af risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. Tiltalte blev derfor ikke idømt straf, men i stedet dømt til anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling uden længstetid for anbringelsens varighed.

Tiltalte er statsborger i Nordmakedonien og har haft lovligt ophold i Danmark siden 1998. Hans nærmeste familie er bosat i Danmark. Der var i nævningetinget ikke enighed om, hvorvidt tiltalte skulle udvises af Danmark som følge af den nu begåede alvorlige kriminalitet. Der blev afgivet 6 stemmer for at tage anklagemyndighedens påstand om udvisning til følge, og der blev afgivet 6 stemmer for at undlade udvisning, da dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2, jf. stk. 1. Da stemmetallet var lige, blev konklusionen det for tiltalte gunstigste resultat, og tiltalte blev derfor meddelt en advarsel om udvisning efter udlændingelovens § 24 b.

Sagen har journalnummer SS-2730/2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk