Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

03 dec 2020

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om incest og voldtægt

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en 54-årig far er idømt 7 års fængsel for at have voldtaget sin datter (der er undergivet navneforbud) fra 2008 til 2014, hvor hun var 5 til 11 år.

Sagen blev behandlet af et nævningeting, hvor den tiltalte far ved en enstemmig dom blev fundet skyldig i voldtægter og vold samt vidnetrusler begået mod sin datter (der er undergivet navneforbud) under samvær. Han blev tillige fundet skyldig i besiddelse af børneporno.

Et enigt nævningeting idømte faren 7 års fængsel og lagde vægt på, at voldtægterne var begået over mere end 5 år, og på at datteren var fem år, da voldtægterne begyndte.

Faren har været varetægtsfængslet siden den 14. juni 2019.

Den dømte ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

De juridiske dommere besluttede at opretholde navneforbuddet.

De juridiske dommere besluttede endvidere, at domfældte skal forblive varetægtsfængslet under anke.

Sagen har journalnummer SS-4409/2020

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk .