Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

03 jul 2020

Retten på Frederiksberg

Fængsel for forsøg på hvidvask

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor tre tiltalte personer og fire tiltalte selskaber er fundet skyldig i forsøg på hvidvask af op til 166 mio. kr.

De tre personer var tiltalt for i perioder fra december 2015 til december 2018 gennem fire selskaber, hvori de var direktører og bogholdere, at have kanaliseret beløb svarende til i alt ca. 166 mio. kr. fra hovedsageligt østeuropæiske og russiske selskaber til en række andre selskaber i bl.a. USA, Kina og en række europæiske lande. De fire selskaber var ligeledes tiltalt i sagen.

Retten lagde til grund, at det ikke var bevist eller forsøgt bevist, at de beløb, selskaberne modtog, stammede fra strafbare forhold, men der ikke var påvist nogen reel drift i de fire selskaber, bortset fra mandskabsudlejning i mindre omfang i det ene af selskaberne, og transaktionerne var så talrige og vedrørte så store beløb, at de tre personer i hvert fald måtte have haft en helt bestemt formodning om, at de modtagne beløb stammede fra strafbare forhold. De tre personer kunne herefter straffes for forsøg på hvidvask. De fire selskaber blev som de tre personer fundet skyldig i forsøg på hvidvask.

Sagens hovedperson, en 47-årig litauisk kvinde, blev idømt fængsel i 4 år for forsøg på hvidvask af ca. 166 mio. kr. Hun blev desuden udvist af Danmark for bestandig samt indtil videre frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden personlig hæftelse her i landet eller i udlandet.

Hendes 24-årige søn, der var registreret direktør i et af de fire selskaber, blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for forsøg på hvidvask af ikke under 3 mio. kr. og for en række mindre forhold, der ikke vedrørte hvidvask. Han, der ligeledes var litauisk statsborger, blev desuden tildelt en advarsel efter udlændingeloven.

En 60-årig dansk statsborger, der havde fungeret som bogholder i de fire selskaber, blev idømt fængsel 2½ i år for forsøg på hvidvask af ca. 66 mio. kr.

De fire selskaber blev idømt bøder på mellem 1½ mio. kr. og 37 mio. kr.

Der blev endelig ved dommen konfiskeret de kontantbeløb, i alt ca. 12 mio. kr., som de fire selskaber havde stående på deres konti, inden beløbene blev beslaglagt i oktober 2018. Hos de tre tiltalte personer blev der desuden konfiskeret en række mindre beløb og diverse effekter.

Sagen blev behandlet af en domsmandsret og forløb over 19 retsdage.

Sagen har journalnummer SS-5269/2019

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad,
tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.