Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

01 sep 2020

Retten på Frederiksberg

Samfundstjeneste ej afviklet pga nedlukning af samfundet grundet Covid-19

Ved kendelse af 5. august 2020 har Retten på Frederiksberg afsagt kendelse i en sag om manglende udførelse af samfundstjeneste som følge af nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19.

Ved kendelse af 5. august 2020 har Retten på Frederiksberg afsagt kendelse i en sag om   manglende udførelse af samfundstjeneste som følge af nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19.

Retten fandt, at en sådan sag ikke skal afgøres efter straffelovens § 66, stk. 1, nr. 2, men efter straffelovens § 65, jf. § 59 og § 63.

Efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen fandt retten ikke grundlag for at tage anklagemyndighedens anmodning om forlængelse af den prøvetid, der var fastsat ved dommen til samfundstjeneste, til følge.

Kendelsen kan læses i sin helhed her.

Sagen har journalnummer SS-4443/2020

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.