Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

01 sep 2020

Retten på Frederiksberg

Vold i gentagelsestilfælde

Ved dom af 1. juli 2020 har Retten på Frederiksberg afsagt dom i en sag om overtrædelse af straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1 (vold i gentagelsestilfælde).

Ved dom af 1. juli 2020 har Retten på Frederiksberg afsagt dom i en sag om overtrædelse af straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1 (vold i gentagelsestilfælde).

Sagen omhandlede et voldstilfælde med visse skader til følge, begået af en tiltalt, hvis tidligere dom for vold var fra 2015 og vedrørte et forhold fra 2014. Det tidligere forhold var således begået mere end 5 år før det nye forhold, men på et tidspunkt, hvor tiltalte var over 18 år.

Der var herefter anledning for retten til at tage stilling til, om straffen for det nye voldstilfælde kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i lyset af den ændring af straffeloven, der er foretaget ved lov nr. 1426 af 17. december 2019, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at der var grundlag for at gøre straffen på 30 dages fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Dommen kan læses i sin helhed her.

Sagen har journalnummer SS-4821/2020

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.