Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

18 jan 2021

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om bombesprængning af pizzeria

3 tiltalte idømt fængsel i sag om bombesprængning af Pizza 73 i Vanløse

Et nævningeting ved Retten på Frederiksberg har den 15. januar 2021 afsagt dom i en sag, hvor tre tiltalte, A, B og C, der var henholdsvis 19 og 22 år på gerningstidspunktet den 18. september 2019, var tiltalt for i forening, også med en eller flere uidentificerede medgerningsmænd, at have kastet en brosten ind gennem en rude til Pizza 73 på Jyllingevej 73 i Vanløse, hvorefter de placerede en bombe i døråbningen og bragte bomben til sprængning, hvorved der skete skader for over 8 millioner kroner på bygningen og omkringliggende bygninger og et busstoppested.

De tre tiltalte, der havde nægtet sig skyldige, blev alle fundet skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet, idet de dog blev frifundet for at have overtrådt bestemmelsen om særligt alvorlige bombesprængninger i straffelovens § 183, stk. 2, jf. § 180.

Det blev ikke under sagen klarlagt, hvad motivet til bombesprængningen var. De tiltalte blev dømt bl.a. på baggrund af et dna-spor, en række optagelser fra overvågningskameraer, teleoplysninger og flere forklaringer i sagen, der blev afviklet over 8 retsdage.

Tiltalte B blev endvidere bl.a. dømt for overtrædelse af straffelovens § 191, idet han på sin bopæl havde været i besiddelse af 107,5 gram kokain med henblik på videreoverdragelse. B tilstod dette forhold.
Der var dissens i sagen, da to af nævningerne stemte for frifindelse.

Tiltalte A blev idømt fængsel i 4 år og 6 måneder.

Tiltalte B blev idømt fængsel i 5 år.

Tiltalte C blev idømt fængsel i 4 år og 6 måneder.

Der var dissens med hensyn til strafudmålingen, da der blev afgivet 5 stemmer for at fastsætte straffen for bombesprængningen til fængsel i 5 år, 3, stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder og 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år. Med samme stemmefordeling blev tiltalte B straffet med fængsel i 5 år, da der i denne strafudmåling også skulle tages højde for besiddelsen af kokainen.

Erstatningspåstandene i sagen blev taget til følge med et samlet beløb på 8.328.832,27 kr.

De tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke af dommen.

De tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet under eventuel appel, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-2874/2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.