Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

08 feb 2021

Retten på Frederiksberg

Dom i sagen om forkøbsret til Den Sønderjyske By

Der er i dag afsagt dom om, at Frederiksberg Boligfond frifindes i sagen, som hovedparten af lejerne i ”Den Sønderjyske By” på Frederiksberg har anlagt mod Frederiksberg Boligfond med påstand om, at fonden skal overdrage ejendommene, der indgår i ”Den sønderjyske By,” til lejerne for 2.854.577,83 kr

Søgsmålet har sin baggrund i, at Frederiksberg Boligfond havde indgået en aftale om at sælge bl.a. ejendommene i ”Den Sønderjyske By” for 537.580.000 kr. til et selskab ved navn DK Resi 2018 Propco III ApS.

Det er under sagen oplyst, at Frederiksberg Boligfond som følge af sagsanlægget aktuelt har opgivet at sælge ejendommene. 

De sagsøgende lejere har til støtte for påstanden blandt andet gjort gældende, at der på grundlag af en bestemmelse i det oprindelige skøde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boligfond vedrørende overdragelsen af ejendommene til fonden i 1932, var givet lejerne en ret til at købe ejendommene for det nævnte beløb, hvis fonden på noget tidspunkt skulle ønske at sælge ejendommene, og Frederiksberg Kommune ikke i den forbindelse ønskede at købe ejendommene tilbage.

Frederiksberg Kommune havde i forbindelse med det ønskede salg af ejendommene til DK Resi 2018 Propco III ApS indgået en aftale med Frederiksberg Boligfond om at fraskrive sig tilbagekøbsretten mod at få anvisningsret til en del af lejlighederne i de omhandlede ejendomme, hvilket DK Resi 2018 Propco III ApS ligeledes havde tiltrådt.

Ved afgørelsen af sagen har retten fundet, at lejerne ikke har godtgjort, at der på grundlag af bestemmelsen i skødet fra 1932 eller i øvrigt eksisterer en selvstændig ret for lejerne til at købe ejendommene for det påstævnte beløb.

Retten har lagt til grund, at Frederiksberg Kommune, som i modsætning til lejerne oprindeligt var part i aftalen om at overdrage ejendommene til Frederiksberg Boligfond, var berettiget til at indgå en ny aftale med boligfonden og i den forbindelse at fraskrive sig forkøbsretten, hvorefter lejernes ret ligeledes må anses for at være bortfaldet.

Sagen har journalnummer BS-22555/2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.