Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

15 jun 2021

Retten på Frederiksberg

En knap 21-årig mand er idømt en samlet straf på fængsel i 6 år

I en nævningesag, der efter tiltaltes ønske er behandlet med domsmænd, er der 11. juni 2021 afsagt dom, hvorefter en knap 21-årig mand er idømt en samlet straf på fængsel i 6 år

I en nævningesag, der efter tiltaltes ønske er behandlet med domsmænd, er der 11. juni 2021 afsagt dom, hvorefter en knap 21-årig mand er idømt en samlet straf på fængsel i 6 år. Derudover er domfældte frakendt retten til at køre bil for bestandigt og fået konfiskeret en del narko og kontanter.

Straffen omfatter uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 241, 2. pkt., idet retten finder kørslen særligt hensynsløs i lyset af domfældtes indtagelse af lattergas umiddelbart før ulykken 28. oktober 2020 på Peter Bangs Vej, hvor en 5- årig pige mistede livet. Straffen omfatter tillige flugt fra gerningsstedet omfattet af straffelovens § 253 og farefremkaldelse for den afdøde piges mor, jf. straffelovens § 252.

Straffen omfatter tillige besiddelse af 51 falske tusinde kronesedler, som retten finder domfældte   havde til hensigt at bringe i omløb som ægte. Domfældte er også fundet skyldig i besiddelse af 246, 91 gram kokain og 1.579 g hash til videresalg omfattet af straffelovens § 191, og for røveri på en tankstation i Hellerup i juni 2019.

Herudover er domfældte fundet skyldig i en række færdselslovsovertrædelse siden januar 2019, herunder at have forvoldt betydelig skade på legeme og helbred under særligt skærpende omstændigheder ved et færdselsuheld 19. januar 2019 på Ingerslevsgade, hvor 2 kvinder kom alvorligt til skade.

Domfældte er således fundet skyldig i 33 af de 35 forhold, han var tiltalt for. I straffen indgår også en reststraf på 167 dage fra domfældtes prøveløsladelse 5. august 2020. På grund af domfældtes omfattende kriminalitet og hurtige recidiv – også i forhold til de tidligere givne betingede domme – har retten ikke fundet grundlag for ud fra den samlede sagsbehandlingstid at reducere straffen.

Domfældte skal betale sagens omkostninger samt betale erstatning knyttet til røveriforholdet.

Domfældte tog betænkningstid m.h.t. evt. anke af dommen. Domfældte er fortsat fængslet.

Sagen har journalnummer SS-3136/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk .

Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.