Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

28 sep 2021

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om forsøg på terror

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en nu 24-årig mand af et nævningeting er fundet skyldig i blandt andet forsøg på terror

Den 24-årige blev af et enigt nævningeting fundet skyldig i blandt forsøg på terror og idømt 10 års fængsel. Den 24-årige blev af et flertal på 10 stemmer frakendt sit danske statsborgerskab og udvist med et indrejseforbud for bestandig. Et mindretal på 2 stemmer ville frifinde for påstanden om frakendelse af statsborgerskab og udvisning.

Der henvises til rettens kendelse om skyldsspørgsmålet af 22. september 2021.

Den dømte ankede dommen til frifindelse subsidiært formildelse.

Sagen har journalnummer SS-1931/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk . Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.