Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

18 nov 2022

Retten på Frederiksberg

12 års fængsel for drab ved kiosk i Emdrup i 2016

Dom afsagt: 18. november 2022

En 24-årig mand blev ved et nævningeting ved Retten på Frederiksberg den 18. november 2022 idømt 12 års fængsel for drab med pistol i 2016 og våbenbesiddelse

Den nu 24-årige var tiltalt for i forening med andre medgerningsmænd den 2. oktober 2016 at have dræbt en dengang 21-årig mand, der befandt sig ved en kiosk på Emdrupvej. Den 24-årige var endvidere tiltalt for i forening med andre medgerningsmænd i forbindelse med drabet at have besiddet to skydevåben med tilhørende ammunition, hvoraf det ene skydevåben blev anvendt til at affyre flere skud mod den 21-årige, der blev ramt i armen og i ryggen og som følge heraf afgik ved døden nogle dage senere.

Tiltalte, der nægtede sig skyldig, blev fundet skyldig i drabet og den tilknyttede overtrædelse af straffelovens § 192 a om våbenbesiddelse. Tiltalte erkendte under sagen en række af de faktiske omstændigheder, men gjorde gældende, at han alene troede, at medgerningsmændene ville tale med den 21-årige. Retten fandt det imidlertid bevist, at forbrydelsen var en hævnaktion for en skudepisode dagen før mod et familiemedlem til tiltalte, og at tiltalte havde det fornødne forsæt til drab, idet han bl.a. umiddelbart før drabet befandt sig sammen med flere uidentificerede medgerningsmænd på en nærliggende parkeringsplads i omkring 20 minutter, og idet han var chauffør i den ene af to biler, der kørte de maskerede pistolmænd til gerningsstedet.

Tiltalte blev idømt fængsel i 12 år.

Der har tidligere ved Retten på Frederiksberg i 2018 og ved Østre Landsret i 2019 været behandlet en sag mod flere formodede medgerningsmænd, hvoraf alene én medgerningsmand er blevet dømt for drabet. Tiltaltes sag blev ikke behandlet på dette tidspunkt, idet tiltalte efter det oplyste dengang befandt sig i udlandet.

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse.

Tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet under en eventuel anke, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-8026/2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk .

Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.