Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

28 feb 2022

Retten på Frederiksberg

Kendelse i forbudssag om dokumentar

Der er i dag afsagt kendelse om, at retten vil forbyde Omar Marzouk og Mohammad Parwani at offentliggøre eller viderebringe enhver billed- eller lydoptagelse af Sara Omar Maref foretaget af eller under instruktion af Mohammad Parwani, hvis Sara Omar Maref stiller en sikkerhed på 250.000 kr.

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt kendelse i sagen, som Sara Omar Maref har anlagt mod Omar Marzouk og Mohammad Parwani med påstand om blandt andet, at det forbydes de to indstævnte, at offentliggøre eller viderebringe enhver lyd- eller billedoptagelse af Sara Omar Maref foretaget af eller under instruktion af Mohammad Parwani i en nærmere angivet periode.

Sagen har sin baggrund i, at Mohammad Parwani fra begyndelsen af 2018 og frem til sommeren 2019 foretog adskillige film- og lydoptagelser af Sara Omar Maref med henblik på tilblivelsen af en dokumentar, som det var aftalt skulle produceres om hende. Dokumentaren blev imidlertid ikke færdiggjort, og projektet blev lukket ned i august 2019. To år senere i sommeren 2021 tilkendegav Omar Marzouk og Mohammad Parwani offentligt, at de havde genåbnet projektet med henblik på at gøre dokumentaren færdig og offentliggøre den.

Ved afgørelse af sagen har retten fundet, at Sara Omar Maref har sandsynliggjort, at hun har retten til at håndhæve ophavsretten til optagelserne, idet hun har fået denne ret overdraget fra eneejeren og direktøren af det selskab, som retten har lagt til grund, at Sara Omar Maref oprindeligt indgik filmkontrakten med, og som efter rettens opfattelse har rettighederne til optagelserne.

Retten har desuden fundet, at Sara Omar har sandsynliggjort, at Omar Marzouk og Mohammad Parwanis adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, og at hendes mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis hun henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse. Retten har herved navnlig lagt vægt på Omar Marzouk og Mohammad Parwanis tilkendegivelser både før og under sagen om, at de har til hensigt at færdigproducere og offentliggøre dokumentaren.

Hvis Sara Omar Maref senest den 7. marts 2022 stiller en sikkerhed på 250.000 kr., vil retten forbyde Omar Marzouk og Mohammad Parwani at offentliggøre eller viderebringe enhver billed- eller lydoptagelse af Sara Omar Maref foretaget af eller under instruktion af Mohammad Parwani i perioden fra den 30. januar 2018 til den 31. juli 2019.

Sagen har journalnummer BS-30177/2021-FRB.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk. Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.