Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

10 mar 2022

Retten på Frederiksberg

Dom om bedrageri; tilskud til døvetolke

Straffe på 1½, 2, 3½ og 4 års fængsel for bedrageri med tilskud til tegnsprogstolkning

Retten på Frederiksberg har den 10. marts 2022 idømt fire hørehandicappede mænd straffe på 1½, 2, 3½ og 4 års fængsel for omfattende bedragerier af særligt grov beskaffenhed vedrørende tilskud til tegnsprogstolkning i en periode fra 2013 til 2017 begået over for flere kommuner efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2.

Retten lagde ved strafudmålingen bl.a. vægt på, at bedragerierne udgjorde hhv. 2, 4, 5, 18, 4 og 25,3 mio. kr. Retten lagde endvidere vægt på bedrageriernes antal og systematiske karakter, og at bedragerierne var begået i adskillige selskaber og havde involveret udnyttelse af adskillige hørehæmmede og tegnsprogstolke. To af de tiltalte, som måtte anses som bagmændene, blev endvidere frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Sagen har journalnummer SS-327/2021

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk . Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.