Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

14 jun 2022

Retten på Frederiksberg

18-årig idømt 12 års fængsel for drabsforsøg med skud på en vandpibecafe

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en 18-årig mand blev idømt 12 års fængsel for drabsforsøg med pistol i en vandpibecafe, våbenbesiddelse og en række forhold af databedrageri

Sagsnr.:  SS 3128/2022

Den 18-årige var tiltalt for den 4. december 2021 at have forsøgt at dræbe en dengang 39-årig mand ved i en vandpibecafe på Åboulevarden på kort afstand at have affyret et pistolskud rettet mod den 39-åriges hoved. Den 39-årige overlevede, men har i dag svære varige mén, herunder skader på hjernen, og er fortsat sengeliggende med brug for hjælp til alle daglige funktioner.

Den 18-årige var endvidere tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Den 18-årige var endelig tiltalt for som 17-årig at have begået en række tilfælde af databedrageri/hvidvask og forsøg herpå ved telefonisk at have udgivet sig fra at være fra Nets og dermed narret to personer til at udlevere deres nøgler til NemID for derefter at have overført og forsøgt at overføre i alt ca. 275.000 kr. fra personernes bankkonti til sin egen konto.

Den 18-årige har under sagen været frihedsberøvet siden den 16. december 2021.

Tiltalte erkendte sig skyldig i alle forhold, og sagen blev derfor behandlet som en tilståelsessag uden medvirken af domsmænd eller nævninge.

Dommens resultat

Retten fastsatte straffen til fængsel i 12 år.

Straffen blev udmålt efter bl.a. straffelovens § 81b, hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det halve, hvis forbrydelser er begået under anvendelse af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Den 18-årige blev endvidere dømt til at betale erstatning og godtgørelse til skudofferet på 85.850 kr. svarende til det beløb, skudofferet havde nedlagt påstand om.

Den 18-årige blev desuden dømt til at betale erstatning til de to personer, der var blevet franarret koderne til deres NemID og til nogle pengeinstitutter, som ligeledes havde lidt et tab ved databedragerierne.

Retten bestemte endelig, at den 18-årige efter domsafsigelsen skulle forblive fængslet.

Den 18-årige modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Frederiksberg den 8. juni 2022.