Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

17 jun 2022

Retten på Frederiksberg

Dom i nævningesag om 14 røverier og forsøg herpå i dagligvarebutikker

Retten på Frederiksberg har 16. juni 2022 afsagt dom i en sag, hvor to mænd blev fundet skyldige og idømt henholdsvis 6 års fængsel for bl.a. otte røverier og fem røveriforsøg, og en mand blev fundet skyldig og idømt 5 års fængsel for at have deltaget i fem af røverierne og fire af røveriforsøgene

Et nævningeting ved Retten på Frederiksberg har den 16. juni 2022 afsagt dom i en sag, hvor tre tiltalte, A, B og C, der alle er 23 år, var tiltalt for i forening at have begået et indbrudstyveri og en række røverier og røveriforsøg. A og B erkendte delvist en række af forholdene.

A og B blev fundet skyldige i at have begået indbrudstyveriet, otte røverier og fem røveriforsøg i forskellige dagligvarebutikker og kiosker i København og på Sjælland. C blev fundet skyldig i at have været med til at begå fem af røverierne og fire af røveriforsøgene. A, B og C var maskerede og iført det samme tøj under røverierne og forsøgene herpå. Forholdene blev hovedsageligt begået efter samme modus, herunder ved anvendelse af en hardballpistol og et bat.

A, B og C blev alle frifundet for ét røveri, og C blev endvidere frifundet for to røverier og indbrudstyveriet, da der ikke var ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at A, B og C, var gerningsmændene i disse forhold.

Efter en konkret helhedsvurdering af antallet af røverier og røveriforsøg og udbyttets størrelse sammenholdt med røveriernes karakter og udførelsesmåde blev forholdene henført under straffelovens § 288, stk. 2, om røverier af særlig grov beskaffenhed.

A og B blev idømt fængsel i 6 år, og C blev idømt fængsel i 5 år. B, der er britisk statsborger og har haft lovligt ophold i Danmark i ca. 22 år og 6 måneder, blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år, idet et indrejseforbud af længere varighed fandtes at være uproportionalt.

De tiltalte udbad sig betænkningstid.

De tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet under en eventuel anke, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

 

Sagen har journalnummer SS-10784/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk . Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.