Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

06 jul 2022

Retten på Frederiksberg

20-årig dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder

En ung 20-årig mand er straffet med fængsel i 3 år og 9 måneder for i juni 2021 at have deltaget i kapkørsel med væsentlige hastighedsovertrædelser, og i kapkørslen at have påkørt en 21-årig mand, som efterfølgende afgik ved døden.

Et enigt nævningeting har ved Retten på Frederiksberg den 6. juli 2022 idømt en 20-årig tidligere ustraffet mand fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 241, 2. pkt. (vanvidskørsel). Den nu 20-årige mand deltog i juni måned sidste år i kapkørsel, hvor han kørte med hastigheder på op mod 145 km/t, og kørte ind i et lyskryds på Borups Allé med en hastighed på op mod 112 km/t, hvor han påkørte en ung 21-årig mand, der som følge af påkørslen afgik ved døden. Tiltalte er ligeledes dømt for en række overtrædelser af færdselsloven.

Tiltalte har under sagen nægtet at have deltaget i kapkørsel, og har for retten forklaret, at det var 2 andre biler, der havde kørt om kap. Retten fandt det imidlertid bevist, at tiltalte havde deltaget i kapkørslen, og at hans deltagelse heri, kombineret med den meget høje hastighed, var grunden til, at den 21-årige mand blev påkørt og afgik ved døden.

Tiltalte blev med rettens dom frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 5 år. Tiltalte fik endvidere en advarsel om udvisning.

Tiltalte udbad sig betænkningstid.

Tiltalte blev forsat varetægtsfængslet under en eventuel anke, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-9902/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.