Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

14 sep 2022

Retten på Frederiksberg

Frifindelse i ”dukkesagen”

En enig domsmandsret ved Retten på Frederiksberg har i dag frifundet de tre tiltalte i den såkaldte ”dukkesag”

Tre mænd, A, B og C, på henholdsvis 32, 33 og 36 år er ved Retten på Frederiksbergs dom af 14. september 2022 blevet frifundet for trusler mod statsminister Mette Frederiksen.

De tre mænd var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved et anklageskrift af 30. august 2021, der havde følgende ordlyd:

”A, B og C tiltales ved Retten på Frederiksberg med påstand om fængselsstraf for

1.
 
overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 81, nr. 7,
ved den 23. januar 2021, ca. kl. 19.20, på Julius Thomsens Plads på Frederiksberg i forbindelse med en demonstration mod corona-restriktioner, offentligt at have fremsat trusler om vold mod statsminister Mette Frederiksen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, idet de i forening efter forudgående planlægning, forberedelse og aftale medbragte og offentligt hængte en mannequindukke med en stofgenstand, løkke eller lignende om halsen, hvor der på dukkens ansigt var påsat et billede af statsministerens ansigt, ligesom dukken havde et skilt om halsen, hvorpå der stod:

”Vores FÆLLES indsats er helt afgørende.
vi MÅ og SKAL bekæmpe VIRUSSEN.
Vi får brug for SAMFUNDSSIND
HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!”,
hvorefter der blev sat ild til dukken.”

Ved kendelse afsagt under hovedforhandlingen den 6. september 2022 afviste retten den del af sagen, der var omhandlet i anklageskriftets sidste sætning om, at ”der blev sat ild til dukken”.

Ved dommen af 14. september 2022 fastslog retten, at det ikke var bevist, at dukken, der blev fastspændt oppe i en lygtepæl på Julius Thomsens Plads, var fastspændt på en sådan måde, at dette skulle illustrere en hængning.

Retten fastslog endvidere, at det på denne baggrund alene var ordlyden af skiltet på dukken, sammenholdt med de øvrige omstændigheder, hvorunder skiltet blev offentliggjort, og den kontekst, hvori ytringen i øvrigt måtte forstås, der kunne indgå i bedømmelsen af, om der objektivt var tale om en strafbar trussel efter straffelovens § 119, stk. 1.

Retten fandt, at ytringen under de foreliggende omstændigheder var tvetydig, og at det derfor, både efter dansk retspraksis og efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, var nødvendigt at foretage en nærmere samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder for at kunne fastslå, om ytringen var en strafbar trussel eller en af ytringsfriheden beskyttet, lovlig ytring fremsat som led i den daværende offentlige debat om corona-restriktionerne og nødvendigheden af disse.

Efter at have foretaget en samlet vurdering af indholdet af ytringen, fremsættelsesmåden og konteksten, hvori ytringen indgik, og herunder de nærmere omstændigheder, hvorunder ytringen blev fremsat, var alle rettens tre medlemmer enige om, at der ikke var tale om en ytring, der objektivt var en trussel omfattet af straffelovens § 119, stk. 1.

De tiltalte blev derfor frifundet.

Retten fandt anledning til at fremhæve, at det ikke var en følge af rettens konkrete vurdering, at det under andre omstændigheder, herunder på nuværende tidspunkt, nødvendigvis ville være lovligt, at ytre ”Hun må og skal aflives” om statsminister Mette Frederiksen.

Rettens begrundelse kan læses i sin fulde ordlyd her.

Sagen har journalnummer SS-8795/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.