Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

25 maj 2023

Retten på Frederiksberg

25-årig dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling for manddrab

Dom afsagt: 25. maj 2023

En 25-årig mand er i dag blevet dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling for drab på sin kæreste og for efterfølgende at have kørt liget i vandet ved Amager Strandpark.

Sagen blev efter tiltaltes ønske behandlet som en domsmandssag frem for en nævningesag.

En enig domsmandsret fandt tiltalte – som havde tilstået, og hvis tilståelse var understøttet af de objektive beviser – skyldig i drab på sin kæreste og usømmelig behandling af hendes lig.

Tiltalte var straffri, da han på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom. Han blev i stedet dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Tiltalte blev samtidig dømt til at betale godtgørelse på 100.000 kr. til hver af afdødes forældre.

Tiltalte var under sagen også tiltalt for at have taget halsgreb på samme kæreste et halvt år tidligere. Da det ikke var bevist, at volden var foregået på den måde, som var beskrevet i anklageskriftet, blev tiltalte frifundet i dette forhold.  

Tiltalte modtog dommen.

Tiltalte erklærede sig efter dommen indforstået med at forblive varetægtsfængslet i surrogat, indtil fuldbyrdelse kan finde sted, hvilket retten herefter besluttede.

Sagen har journalnummer SS-1458/2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk . Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.