Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

08 apr 2024

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om myndigheders ansvar for forholdene på kostskolen Havregården

Dom afsagt: 8. april 2024

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom om frifindelse i en sag vedr. krav om erstatning, som 18 sagsøgere har anlagt mod henholdsvis Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Arbejdstilsynet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Søgsmålet har sin baggrund i forholdene på den kostskole, Havregården, hvor sagsøgerne på forskellige tidspunkter i perioden 2014-2020 var anbragt som børn eller unge.

Sagsøgerne har til støtte for deres påstand, om at de sagsøgte skal betale en erstatning til dem hver på 300.000 kr., overordnet gjort gældende, at Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Arbejdstilsynet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vidste eller burde have vidst, at sagsøgerne hver især under deres anbringelse blev, eller at der var en risiko for, at de ville blive, udsat for forhold omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3, herunder umenneskelig behandling.

Ved afgørelsen af sagen har retten fundet, at sagsøgerne ikke har godtgjort, at Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Arbejdstilsynet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har tilsidesat deres forpligtelser over for sagsøgerne eller en forpligtelse til at videregive oplysninger myndighederne imellem i henhold til socialtilsynsloven, arbejdsmiljøloven og friskoleloven eller i øvrigt på en sådan måde, at dette udgør en krænkelse af sagsøgerne efter artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 2 i tillægsprotokol 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sagen har journalnummer BS-27673/2022-FRB.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad på tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.