Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking.

Hvis du er ude af stand til at møde personligt op hos notaren eller ude af stand til at sidde i din bil på rettens parkeringsplads f.eks. på grund af svært handicap eller alvorlig sygdom, kan du kontakte retten, så det kan aftales nærmere, hvordan notarforretningen kan foretages.  

Du skal være opmærksom på, hvis notarforretningen foretages andre steder end på rettens adresse, skal du betale for udgiften til notarens kørsel.

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning.
Mail: frederiksberg@domstol.dk 

Du skal kontakte Retten på Frederiksberg telefonisk på tlf. 9968 5010, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole (pdf)

Det skal du gøre ved testamente og andre dokumenter

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

 • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
 • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort
 • nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, hvis det drejer sig om selskaber 
 • penge til at betale retsafgiften. Retten på Frederiksberg modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Det skal du gøre ved udkørende notarforretninger

Hvis du er meget syg eller det på anden måde er umuligt for dig at komme frem til notaren, kan du ringe til notaren i den retskreds, hvor du bor, og høre om notaren kan komme til dig i stedet. Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du få notaren fra den retskreds, hvor hospitalet ligger, til at komme til hospitalet.

Notaren kører ud efter aftale indenfor rettens åbningstid.

Du skal betale notarens transport.
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Det skal du gøre ved lodtrækninger

Notaren foretager lodtrækninger. Prisen er 300 kr. pr. lodtrækning.

Du skal altid kontakte notaren i god tid inden lodtrækningen. Du skal sende forskellige papirer frem til notaren, blandt andet:

 • kopi af spillemyndighedens tilladelse,
 • et prøveeksemplar af lodsedlen og
 • oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes.

Fremsendelse kan ske på mail.
Mail: frederiksberg@domstol.dk 

Lodtrækninger foretages indenfor rettens åbningstid.

Notarens medvirken er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000,00 kr.

Skifteretten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram.

Alle lodtrækninger sendes derfor til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro.

Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger sendes til notaren i god tid, og altid sådan, at anmodningen er notaren i hænde senest 3 uger før udtrækningsresultatet skal anvendes.

Det skal du gøre ved boksåbninger

Ved boksåbninger kontaktes retten via mail

Mailen skal indeholde:

 • Lejekontrakt på boksene
 • Oplysning er om boksnumre
 • Rykkerskrivelser m.v.  
 • Forretningsbetingelser for boksleje

Mail: frederiksberg@domstol.dk 

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
 • Dokument: 300 kr.
 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Lodtrækning: 300 kr.
 • Åbning af bankbokse: 300 kr. pr. boks.
 • For transport ved udkørende notarforretning: 400 kr.

Sidst opdateret: 01. juli 2024