Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestider ved Retten på Frederiksberg

Straffesager

 • Hastesager tilstræbes berammelse inden for 2 måneder
 • Domsmands- og tilståelsessager berammes inden for 5-6 måneder
 • Færdsels- og bødesager berammes inden for 5-6 måneder

Civile sager

 • Første (telefon) møde: Berammelsestid 4-6 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling inden for 4 uger
 • Hovedforhandling: Berammelsestid 6 måneder

Småsager:

 • Telefonmøder: Berammelsestid 3-6 uger efter modtagelse af svarskrift
 • Hovedforhandling: Berammes inden for 2 - 3 måneder

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson inden for 1 uge efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Der er ca. 2 ugers ventetid på telefonmøder
 • Ca. 2 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Skifteretten behandler boopgørelse/åbningsstatus/regnskaber inden for ca. 2 uger fra modtagelse af godkendelse fra SKAT
 • Skifteretten behandler løbende spørgsmål pr. mail, men der kan forekomme lidt ventetid

Familiesager

 • Hovedforhandling i forældreansvarssager: Berammelsestid 6-8 uger – det bemærkes, at berammelsestiderne nu påvirkes af afholdes af sommerferie.
 • Retsmægling kan tilbydes inden for 4 uger
 • Forberedende telefonmøde i tvangsfuldbyrdelsessager: Berammelsestid inden for 2 uger
 • Retsmøde i tvangsfuldbyrdelsesager: Berammelsestid 4 uger

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 3 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 8 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 8 uger
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8 uger
 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 2-3 måneder

Sidst opdateret: 20. november 2023