Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Hvis du skal møde i Retten på Frederiksberg, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten på Frederiksberg består af to retsbygninger. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal møde, skal du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger i den nye retsbygning. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten på Frederiksberg.

Åbningstider

Retten på Frederiksberg har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Digital Post og Sikker Mail
Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten på Frederiksberg på følgende måde:

I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”

 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Retten på Frederiksberg, og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Bank, fakturering og betaling

Retten på Frederiksberg har konto i Danske Bank. 

Når du overfører penge til retten, er det vigtigt, at du i bemærkningsfeltet skriver, hvilken sagstype det vedrører, eksempelvis:

Stævning
Fogedbegæring
Skiftesag

Samt påfører et navn eller reference nummer, som hurtigt kan identificere beløbet til det fremsendte.

Hvis du allerede har fået oplyst sagsnummer af retten, SKAL dette fremgå af bemærkningsfeltet, således:

BS + nr.
FS + nr.
SKS + nr.

- o -

Indbetaling til foged-, civil-, straffe- og notarialsager samt aktindsigt skal ske til 0216 - 4069134688
IBAN nr.: DK22 0216 4069 1346 88
Swiftadresse: DABADKKK

- o -

Indbetaling til skiftesager og alle øvrige indbetalinger, herunder sagsomkostninger til statskassen, skal ske til 0216 - 4069134653
IBAN nr.: DK94 0216 4069 1346 53
Swiftadresse: DABADKKK

Retten modtager kun visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Fakturering til Retten på Frederiksberg skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161269
SE-nr. 15 33 47 11
CVR-nr. 21 65 95 09

Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket

Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Foran rettens bygning er der 7 parkeringspladser forbeholdt rettens brugere, hvoraf 2 af pladserne kræver handicapparkeringskort. Pladserne fordeles efter "først til mølle" princippet.

For at kunne benytte disse pladser skal du have en parkeringstilladelse. Den bliver udleveret til dig i rettens reception og er gyldig i en dag. Dette gælder ligeledes for pladsen reserveret til biler med handicapparkeringskort. 

Vær opmærksom på at Solbjerg Kirke også har pladser foran bygningen - disse er ikke dækket af rettens parkeringstilladelse.

Er der ingen ledige pladser på pladsen foran retsbygningen, gælder de almindelige Frederiksbergregler på alle omkringliggende veje.

Advokater kan mod forevisning af advokatkort få udleveret en kode til rettens parkeringskælder, ligeledes ved henvendelse i receptionen.

Retten ligger i gåafstand af Frederiksberg Metro station samt flere buslinjer.

Rettens bygninger er fuldt handicapvenlige.

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten på Frederiksberg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Kun personer, der har lovligt ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger
 • Anvisninger fra rettens personale skal følges
 • Advokater, parter, vidner, publikum etc. har kun adgang til retsbygningernes åbne zone, med mindre der foreligger en særlig tilladelse fra rettens Præsident, Administrationschef eller en anden medarbejder, som præsidenten har bemyndiget hertil
 • Længere tids ophold på områder uden for retssalene er ikke tilladt
 • Kun registrerede servicehunde må medtages i retsbygningerne og kun efter særlig tilladelse, der kan meddeles i receptionen eller af vagtpersonalet
 • Ophold i retsbygningerne skal ske under god ro og orden
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende i rettens bygninger
 • Rygning og indtagelse af mad er ikke tilladt i rettens bygninger
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller narkotika i rettens bygninger
 • Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Billedoptagelse i rettens bygninger er i øvrigt forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident
 • Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra retsmødet i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen
 • Det er ikke tilladt at bede eller foretage andre religiøse handlinger på rettens område
 • Cykler, løbehjul, skateboards og rulleskøjter må ikke medtages i retsbygningerne
 • Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuel politianmeldelse samt bøde

Sikkerhed i retten

Der er adgangskontrol ved Retten på Frederiksberg. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende skal rette sig efter anvisninger fra rettens vagter og øvrige personale.

 

Wifi og teknik i retten

Wifi

Der er 3 wifi-netværk til rådighed i begge rettens bygninger.

Domguest: Alle brugere kan ved Retten på Frederiksberg oprette et 8 timers login til et ikke sikret wifi-netværk. Vejledningen kan hentes her.

Domprof: Retten tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En adgang til det sikrede netværk gælder ca. et år og er gyldig ved alle landets retter. En bruger kan benytte samme adgang på op til 3 enheder.

Sådan får du adgang til domprof: De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof skal sende en mail til it.frb@domstol.dk, hvor du oplyser navn og email. I emnefeltet skrives; Opret DomProf bruger.

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten og tilkobler dig domprof.

Sådan logger du på domprof via smartphone:

For iPhone:

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Wifi
 • Vælg netværket domprof og indtast brugernavn (din mailadresse)
 • Indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail
 • Godkend

For Android-telefoner:

 • Vælg Apps
 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Forbindelse
 • Vælg Wifi
 • Vælg Domprof
 • Fase 2 godkendelse: Vælg Ingen
 • CA-certifikat: Vælg Valider ikke (eller bekræft ikke)
 • Du skal nu scrolle lidt ned i billedet
 • Identitet: Tast her brugernavnet (din mailadresse)
 • Anonym identitet: Spring dette felt over
 • Under adgangskode, indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail.
 • Tilslut

Ældre mobile enheder eller bærbare pc´ere kan ikke få adgang til domprof, da domprof kører på 5 Ghz.

Vi gør opmærksom på, at der foretages logning. Det vil derfor være muligt at spore alle aktiviteter, hvis adgangen misbruges til kriminelle aktiviteter. Anvendelsen af computere og internet må dog ikke forstyrre det, der foregår i retten. Dommeren eller mødelederen kan derfor altid bede om, at du ophører med anvendelsen, hvis det forstyrrer.

domdata: Dette netværk er lukket og er kun for rettens medarbejdere.

Teknisk udstyr i retssalene

Retten på Frederiksberg har indrettet 11 retssale med AV-udstyr til behandling af digitale retssager.

Læs mere om AV-udstyr i retssalene her.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen. I atrium forefindes en snack-/sodavandsautomat, en kaffeautomat og en koldtvandsmaskine.

Udskrift af domme og kendelser

Domme og retsbøger

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles i Retsafdelingen ved fremsendelse af mail til akt.frb@domstol.dk.

Ved bestilling skal der:

 • Henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysning om navnene på sagens parter, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
 • Samtidig med bestillingen betales en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg. nr. 0216 kontonr. 4069134688 - det skal ved bankoverførsel tydeligt fremgå, hvilken sag betalingen drejer sig om

Fogedbøger

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles i Fogedretten ved fremsendelse af mail til foged.frb@domstol.dk.

Ved bestilling skal der:

 • Henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysning om navnene på sagens parter, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
 • Samtidig med bestillingen betales en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg. nr. 0216 kontonr. 4069134688 - det skal ved bankoverførsel tydeligt fremgå, hvilken sag betalingen drejer sig om

Hovedreglerne omkring aktindsigt er følgende

 • Parterne i en sag kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog, retsbog og bilag, der er fremlagt i sagen.
 • Andre kan få udskrifter af dombog, retsbog og fremlagte bilag, efter retsplejelovens regler om aktindsigt i bestemmelse §41-44g og §255g.
 • Anmodning om aktindsigt indgives til retten.
  • For så vidt angår straffesager, hvor dommen er over 1 år gammel, skal anmodning dog ske til politidirektøren i København.

Adgangen til at få udskrifter og anden aktindsigt er reguleret i retsplejelovens kapitel 3a (§ 41-41g) og retsplejelovens § 255a.

Vedrørende aktindsigt for journalister, se yderligere her.

Du er velkommen til at kontakte retspræsident Christian Lundblad chl@domstol.dk, hvis du har spørgsmål om aktindsigt.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt her.

Sidst opdateret: 14. november 2023