Danmarks Domstole

Hvor klog er du egentlig på retssamfundet?

Tag quizzen Domstolsdysten og find ud af, om du er novice, lærling, stormester eller noget indimellem i din viden om retssamfundet. Domstolsdysten består af tre quizzer med mellem 10 og 15 spørgsmål. Du får en score ud fra, hvor korrekt du svarer. Quizzen er udviklet af Danmarks Domstole i forbindelse med Den europæiske dag for ret og retfærdighed.

Domme

Find ret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find ret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.