Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 mar 2021

Grønlands Landsret

Frifindelse i hashsag - K 178/19

En 52-årig mand havde medbragt 222.500 kr. i et plastikrør på en rejse fra Grønland til Danmark.

Sermersooq Kredsret idømte manden betinget anbringelse i anstalt i 60 dage for salg af mindst 445 gram hash i Grønland. Han skulle desuden betale en tillægsbøde på 22.500 kr., og der blev konfiskeres 222.500 kr. hos ham.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten anså det ikke for bevist,  at pengene stammede fra handel med hash, idet der ikke var afgivet forklaringer eller oplysninger i sagens bilag, der understøttede anklagemyndighedens tiltale om salg af hash. Da domfældelse kræver, at der ikke er rimelig tvivl om anklagemyndighedens tiltale, blev tiltalte frifundet.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. september 2019.

Sagsnummer: K 178/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer