Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 feb 2022

Grønlands Landsret

8 måneders anstaltsanbringelse for vold - K 214/21

En 31-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for i forening og efter forudgående aftale og/eller fælles forståelse, at have udøvet vold mod en anden mand, idet de tiltalte slog ham omkuld hvorefter de trampede på ham, sparkede til ham og slog ham flere gange med knytnæveslag.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. februar 2022 fremgår følgende:

Foranstaltningen

Efter det om volden i forhold 9 oplyste, der har karakter af meningsløs og særdeles grov, uprovokeret gadevold begået af flere i forening over for en tilfældig forbipasserende, samt det forhold, at tiltalte er tidligere foranstaltet for vold, findes foranstaltningen at burde forhøjes til anstaltsanbringelse i 8 måneder.

Ved vurdering af grovheden har landsretten lagt vægt på, at tiltalte og en medgerningsmand i forening har stukket forurettede med en knust glasflaske i hovedet med flere større behandlingskrævende skader til følge, herunder pulserende blødning og blottet kindben. Hertil er der også lagt vægt på, at volden blev begået imens forurettede lå ned, hvortil tiltalte og medgerningsmanden sparkede og trampede på forurettede.

Der er i formildende retning taget hensyn til tiltaltes gode personlige forhold og den lange sagsbehandlingstid, idet forhold 9 og 10 er begået i henholdsvis december 2018 og januar 2016, og for så vidt angår forhold 10 den forudgående provokation af forurettede samt forholdets karakter af en slåskamp.

Udgangspunktet for vold af den karakter, som tiltalte er fundet skyldig i, er ubetinget anstaltsanbringelse, og den omstændighed, at tiltalte har gode personlige forhold og at der har været lang sagsbehandlingstid, kan efter forholdets karakter ikke medføre, at dette udgangspunkt skal fraviges.

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen forhøjes til 8 måneders anstaltsanbringelse.

 

Sagsnummer: K 214/21

Domme med forklaringer