Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jan 2023

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 215/22

En 56 årig mand blev tiltalt under sit virke som skolelærer at have krænket blufærdigheden hos elever under 18 år. Han blev frifundet ved Qeqqa Kredsret og anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale og skærpelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. januar 2023 fremgår følgende:

Landsretten bemærker indledningsvis, at alle 8 forhold efter beskrivelserne er begået enten i klasseværelset eller på en lejrskole for den pågældende klasse 7.B, og at alle forhold skulle være begået i nærvær af en stor del af eleverne.

Landsretten finder alle de afgivne forklaringer troværdige og udtryk for, hvad den enkelte opfatter at have oplevet. Der er imidlertid betydelig divergens mellem, hvad der forklares om de enkelte episoder – ikke blot i forhold til tiltaltes forklaring men også indbyrdes mellem vidneforklaringerne. Landsretten finder således ikke, at der i nogen af forholdene er entydige vidneforklaringer, som med tilstrækkelig sikkerhed kan fastlægge, hvad der er begået.   

På den baggrund og i mangel af objektive beviser finder landsretten ikke, at der er ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for tiltaltes skyld, hvorfor Qeqqa Kredsrets dom af 10. februar 2022 stadfæstes og tiltalte dermed frifindes.

 

Sagsnummer: K 215/22

Domme med forklaringer