Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 129/23

En 42 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt til behandling på dansk psykiatrisk hospital for at have forsøgt at slå en mand ihjel, idet han stak hårdt 1 gang i venstre side af brystet, 4-5 cm. fra hjertet, med en brødkniv.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. juni 2023 fremgår følgende:

Landsretten er enig i kredsrettens udmåling af foranstaltningen. Landsretten har herved lagt vægt på de grunde, der er anført af kredsretten sammenholdt med, at det efter sagens oplysninger om tiltaltes personlige forhold må lægges til grund, at han har behov for støtte fra Kriminalforsorgen, når han er udskrevet fra sygehuset, og at der er forhøjet risiko for, at han reagerer aggressivt, når han drikker alkohol.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 129/23

Domme med forklaringer